JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
D. Nausėdienė Los Andžele susitiko su vienos seniausių pasaulyje lituanistinių mokyklų kolektyvu

D. Nausėdienė Los Andžele susitiko su vienos seniausių pasaulyje lituanistinių mokyklų kolektyvu

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė ketvirtadienį susitiko su Los Andželo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos kolektyvu.

Tai viena seniausių pasaulyje lietuviškų mokyklų, jai daugiau nei 70 metų. Mokykla yra viena iš nedaugelio pasaulyje neformaliojo lituanistinio švietimo įstaigų, turinčių 12 klasių. Susitikime taip pat dalyvavo San Fransisko lituanistinės mokyklos „Genys“ atstovai.

„Noriu nuoširdžiai padėkoti už tai, kad puoselėjate ir branginate ryšį su Lietuva. Lituanistinis ugdymas JAV lietuvių bendruomenėse ir šeimose yra svarbi lietuvių tautos galios prielaida. Tai, kad rūpinatės lietuvių kalbos mokymu, lietuviškų tradicijų ir ryšio su Lietuva išlaikymu, yra labai reikšminga telkiant lietuvius ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmosios ponios teigimu, ilgametė mokyklos lituanistinio švietimo patirtis ir tradicijos liudija ypatingą bendruomenės stiprybę. Ji leido išauginti jau kelias kartas, mokančias lietuvių kalbą ir mylinčias Lietuvą. Pasak pirmosios ponios, JAV, kaip ir kitose užsienio valstybėse, gyvena skirtingų laikotarpių emigrantų iš Lietuvos, bet visus juos vienija ta pati lietuviška tapatybė, kurią siekiama išlaikyti ir perduoti jaunesnėms kartoms.

„Džiugu, kad vis daugiau lietuvių kilmės jaunuolių nori pamatyti, patirti, atrasti Lietuvą. Tokią galimybę jiems suteikia įvairios programos: Kazickų šeimos fondo vasaros stažuočių programa „Bring Together Lithuania / Jungtis Lietuvai“, programos „Kurk Lietuvai“ ir „Renkuosi Lietuvą“, universitetų organizuojami lietuvių kalbos kursai. Atvykę į Lietuvą studijuoti, atlikti praktiką ar dalyvauti pažintinėse programose jaunuoliai turi galimybę kur kas geriau ją pažinti ir sustiprinti savo ryšį su Lietuva. O tai turi labai didelę įtaką tapatybės jausmui“, – sakė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia pabrėžė, kad Lietuva stengiasi prisidėti prie lituanistinių mokyklų užsienyje veiklos mokymosi medžiaga ir priemonėmis, grožine literatūra. Sukurta rekomendacinė lituanistinio švietimo programa, kuriama ir lietuvių kalbos gebėjimų įsivertinimo sistema. Taip pat plačiau prieinami tapo skaitmeniniai ištekliai mokymuisi lietuvių kalba. Kasmet gausėja vasaros stovyklų užsienio lietuvių vaikams Lietuvoje. Jos papildo šeimų pastangas supažindinti vaikus su Lietuva, lankant artimuosius.

„Bendravimas lietuvių kalba autentiškoje aplinkoje – Lietuvoje – žinoma, yra labiausiai motyvuojantis būdas įsivertinti ir stiprinti kalbinius gebėjimus. Esu tikra, kad išnaudojate visas galimybes tam, kad lietuvių kalba ir tradicijos būtų išsaugotos kaip Lietuvos paveldas Jūsų bendruomenėje ir ateities kartų gyvenimuose“, – teigė D. Nausėdienė.

Pirmoji ponia dėkojo Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos bendruomenei už pastangas, atsidavimą ir profesionalumą. „Esate vertybinė tvirtovė, lietuvybės židinys, stiprios asmenybės, kurios tiek daug duoda vaikams, o prireikus tampa jiems stipria atrama. Dėkoju už begalinę stiprybę, tarnavimą artimam, atsidavimą, kad lietuvių kalba bei kultūra gyvuotų ir skleistųsi“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla Los Andžele įsteigta 1949 metais, tuomet joje mokėsi 25 mokiniai. Pirmuosius kelerius metus pamokos vyko parapijos garaže, vėliau persikelta į salę ir pirmosios klebonijos namelį. 1963 m. pastatytos naujos patalpos, kuriomis naudojamasi iki šių dienų.

Mokykla yra tapusi jaunų šeimų susibūrimo vieta ir gyvastingos veiklos centru. Be standartinės mokymosi programos, papildomas dėmesys skiriamas religiniam auklėjimui, minėjimams, šventėms, konkursams, labdarai, tradicijų puoselėjimui, šokių ir dainų šventėms. Šiuo metu mokyklą lanko 170 mokinių, joje dirba 30 pedagogų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, šiuo metu JAV veikia 40 lituanistinių mokyklų. Pirmoji ponia D. Nausėdienė yra lituanistinio švietimo pasaulio lietuvių bendruomenėse globėja.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI