JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Prasideda brandos egzaminų sesija

Prasideda brandos egzaminų sesija

Pirmadienį, birželio 7 dieną, prasideda brandos egzaminų sesija – abiturientai laikys lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Egzaminų sesija vyks laikantis karantino reikalavimų: bus ribojamas egzaminą laikančių mokinių skaičius patalpose, tarp abiturientų išlaikant dviejų metrų atstumą, egzaminų metu bus privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Brandos egzaminų sesija liepos 2 d. finišuos fizikos valstybiniu brandos egzaminu. Rezultatai bus paskelbti vėliausiai iki liepos 23 d., o nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d. laukia pakartotinė sesija.

Nacionalinės švietimo agentūros direktorės Rūtos Krasauskienės teigimu, šiemet laikyti egzaminus užsiregistravo 27,7 tūkst. bendrojo ugdymo ir profesinių mokyklų baigiamosios klasės mokinių, o tai yra penkiais šimtais mažiau, lyginant su praėjusiais metais.

Atestatui gauti – du brandos egzaminai

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą ar atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Į egzaminų centrus turės teisę ateiti tik tie, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas, todėl jį laikys visi siekiantieji brandos atestato. Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia, kad valstybinį brandos egzaminą pasirinko 17 207 kandidatai, o mokyklinį – 9 352.

Kaip ir pernai, daugiausia kandidatų laikys anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą – 18,4 tūkst. Matematikos valstybinį egzaminą laikys 200 kandidatų daugiau nei praėjusiais metais – 16,8 tūkst. Taip pat padagėjo kandidatų, pasirinkusių biologijos valstybinį egzaminą. Mažiau kandidatų šiais metais rinkosi istorijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų valstybinius egzaminus.

Egzaminų tvarkaraštis

Šiemet brandos egzaminų pagrindinė sesija prasidės dviem savaitėmis anksčiau nei pernai – šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės birželio 7 dieną.

Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas, kad svarbiausius lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminus skirtų 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas sudėliotas atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, kad mokyklos spėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

Egzaminų trukmė prailginama 15 minučių

Šiemet visų egzaminų trukmė pailginama 15 minučių. Pernai buvo atsiliepimų, kad pristigo laiko matematikos ir informacinių technologijų užduotims atlikti, todėl siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti egzaminų užduotis, visų brandos egzaminų trukmė prailginama.

Egzaminų užduotys sudarytos vadovaujantis egzaminų programomis, su kuriomis mokiniai supažindinti daugiau kaip prieš pusantrų metų. Abiturientams buvo žinoma egzamino užduoties struktūra, tematika, kokie gebėjimai ir kokiomis proporcijomis yra tikrinami.

Gamtos mokslų egzaminuose bus tikrinami daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų. Gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, vokiečių) egzaminai ir brandos darbo atsiskaitymas vykdomi nuotoliniu būdu.

Egzaminų vykdymas ir vertinimas

Valstybiniai brandos egzaminai bus vykdomi 1323 centruose. Vienoje patalpoje galės būti ne daugiau nei devyni kandidatai, informacinių technologijų egzaminas galės būti laikomas šešių asmenų grupėje.

Šiais metais visi darbai bus vertinami elektroninėje erdvėje nuotoliniu būdu. Abiturientų egzaminų užduotis vertins 2226 vertintojai.

Egzamino išlaikymo riba ir taškų ir balų atitiktis yra nustatoma vertinimo komitete, vadovaujantis ekspertine nuomone ir statistine informacija. Tokia tvarka lieka galioti ir šiemet.

Saugumo reikalavimai

Egzaminų centruose bus pasirūpinta dezinfekcinėmis priemonėmis. Be to, bus ribojamas kandidatų skaičius egzamino patalpoje. Naudojantis bendromis knygomis, žinynais reikės dezinfekuoti paviršius arba naudotis vienkartinėmis pirštinėmis.

Patalpos, kuriose vyks brandos egzaminai, bus paruošiamos ne vėliau kaip prieš dvylika valandų iki egzamino. Jos bus valomos, dezinfekuojamos, vėdinamos.

Kandidatai per egzaminą bus sodinami taip, kad išlaikytų dviejų metrų atstumą, egzaminų centruose bus privalu pasirūpinti keliais įėjimais.

Egzaminų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

ELTA primena, kad paaiškėjus 2020 m. valstybinių brandos egzaminų rezultatams daugiausiai diskusijų viešoje erdvėje kilo dėl ypač prastų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatų. Pastaraisiais metais valstybinį matematikos brandos egzaminą išlaikė vos 67,61 proc. kandidatų.

Tuomet reaguodamas į prastus matematikus rezultatus prezidentas Gitanas Nausėda sukritikavo švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas ėjusį Algirdą Monkevičių, kuris, paaiškėjus, kad matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė trečdalis abiturientų, prakalbo apie reikalingas „sistemines pertvarkas“.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI