JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Abiturientai laiko biologijos valstybinį brandos egzaminą

Abiturientai laiko biologijos valstybinį brandos egzaminą

Trečiadienį abiturientai laiko biologijos valstybinį brandos egzaminą. Šis egzaminas yra vienas iš tų, kuriuos šiemet pasirinko daugiau kandidatų nei pernai. Šiais metais laikyti biologijos valstybinį rinkosi 6 496 kandidatai, o 2020 m. jį laikė 6 152 asmenys.

Nors nuotolinis ugdymas galimai ir paveikė mokymosi rezultatus, egzaminų užduočių dėl jų palyginamumo stojant į auštąsias mokyklas su ankstesnių laidų abiturientais nebuvo galimybių lengvinti, tačiau, siekiant sudaryti abiturientams geresnes sąlygas tinkamai atlikti užduotis, visų brandos egzaminų trukmė prailginta 15 minučių.

„Biologijos, kaip ir kitų gamtos mokslų, egzamino turinį sudarys daugiau teoriniai dalykai, nes mokydamiesi nuotoliniu būdu abiturientai neturėjo galimybės atlikti laboratorinių darbų. Egzamino užduotyje, kurią sudaro keturios dalys, apie 40 proc. užduoties taškų atitinka bendrąjį biologijos kursą, 60 proc. – išplėstinį“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Pernai šį egzaminą išlaikė 97,74 proc. kandidatų (2019 m. – 97,55 proc.), šimto balų įvertinimą gavo 1,54 proc. kandidatų (2019 m. – 1,04 proc.).

Biologijos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių apraše pateikti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių reikalavimai tikrinamiems mokinių gebėjimams pagal atskiras turinio sritis – sąvokų naudojimo, dėsnių taikymo, objektų, procesų, reiškinių ir modelių atpažinimo, apibūdinimo ir paaiškinimo bei kt. Kandidatai ir su šiuo aprašu, ir su užduočių pavyzdžiais, kurie iliustruoja minimalius šio egzamino programos reikalavimus, galėjo susipažinti iš anksto.

Su egzamino vykdymo reikalavimais kandidatai galėjo susipažinti iš anksto Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje. Juos egzamino dieną, prieš atliekant užduotis, dar kartą primins ir egzamino vykdytojai.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI