JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kaune brangs popamokinis vaikų ugdymas

Kaune brangs popamokinis vaikų ugdymas

Kauno miesto savivaldybė perskaičiuos vaikų neformaliojo ugdymo įkainius ir garantuoja, kad tėvų indėlis užtikrins geresnę paslaugų kokybę.

Kauno miesto savivaldybės pranešime pabrėžiama, kad popamokinių veiklų ir užsiėmimų įkainiai Kauno mieste paskutinį kartą peržiūrėti bemaž prieš dešimtmetį, kuomet šalyje dar buvo atsiskaitoma litais. O per tą laiką, primenama, ne kartą kilo pedagogų bei kitų darbuotojų atlyginimai, brango įstaigų išlaikymo kaštai. Todėl „artimiausiame Kauno miesto tarybos posėdyje numatyta svarstyti klausimą dėl įkainių padidinimo bei suvienodinimo. Surinktas lėšas miestas investuotų į tolesnį neformaliojo ugdymo kokybės ir reikiamos infrastruktūros gerinimą“.

Pasak Savivaldybės administracijos atstovų, muzikos, šokio, dailės užsiėmimai, kitos edukacinės veiklos ir įvairūs sporto būreliai miesto įstaigose kauniečiams šiuo metu atsieina nuo 4 iki 20 eurų per mėnesį. Tris ir daugiau vaikų auginančių šeimų atžaloms visos paslaugos – visiškai kompensuojamos. O bendras vieno vaiko išlaikymas neformaliojo ugdymo įstaigoje ar sporto mokykloje gali kainuoti nuo 44 iki 211 eurų per mėnesį, vidurkis – apie 120 eurų. Didžiausi kaštai – individualioms pamokoms (dainavimas ir pan.) bei žiemos sporto šakoms.

Kaip pažymima Savivaldybės pranešime, tėvų prisidėjimas čia – gana simboliškas ir tesiekia nežymią dalį savikainos. Savivaldybė kasmet vien išlaikymui skiria beveik 17 mln. eurų, neskaitant solidžių investicijų į infrastruktūros tobulinimą. Šias sumas sudaro patalpų išlaikymas, sporto bazių eksploatacijos kaštai, pedagogų bei trenerių atlyginimai, inventoriaus atnaujinimas ir visos infrastruktūros tobulinimas. Atkreiptas dėmesys į tai, kad neretai tie patys vaikai figūruoja kelių būrelių sąrašuose, tačiau realiai lanko tik vieną ar kelis iš jų. Dėl to į formaliai užimtas vietas negali patekti kiti norintieji, susidaro laukiančiųjų eilės.

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Andriuškienės teigimu, tėvelių ir trenerių patogumui netrukus ims veikti elektroninė sistema, leisianti fiksuoti vaikų lankomumą realiu laiku. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas, gaunami duomenys apie būrelių užimtumą leis dar efektyviau planuoti, kurias sporto ar neformaliojo ugdymo sritis reikėtų stiprinti. Pavyzdžiui, stebint itin didelį susidomėjimą plaukimu, atitinkamai vienu iš prioritetų tampa baseinų statyba ir rekonstrukcija.

„Mūsų tikslas – kokybiškas ir kuo plačiau prieinamas Kauno vaikų lavinimas tiek mokykloje, tiek už jos ribų. Dėl to nuosekliai investuojame į jų ugdymui skirtų erdvių atnaujinimą, įstaigų modernizavimą, siekdami sukurti geresnes sąlygas. Tą patį daro ir tėveliai, norintys, kad jų atžalos turiningai leistų laiką po pamokų ir pasiektų apčiuopiamų rezultatų įvairiose srityse. Jų prisidėjimas siekia gana nedidelę dalį visų lėšų, skiriamų vaiko išlaikymui neformaliojo ugdymo įstaigose. Ši tendencija pernelyg nepasikeis ir suvienodinus įkainius už vaikų popamokines veiklas. Kaune jie ir toliau liktų mažiausi tarp didžiųjų šalies miestų, tačiau papildomos lėšos leistų greičiau ir efektyviau tobulinti ugdymo procesus“, – paaiškino Administracijos direktoriaus pavaduotoja. Ji dar priminė, kad paskutinį kartą sporto būrelių įkainiai Kaune peržiūrėti 2011 metais, o menų ir kitų edukacinių veiklų – 2012-aisiais, todėl natūralu, kad „dabar jie nė iš tolo neatspindi šių dienų poreikių“.

Visų neformaliojo švietimo ir sporto mokyklų vadovai pritarė sprendimui būsimiems pokyčiams. Išanalizavus dabartinę situaciją, siūloma menų ir kitų švietimo būrelių įkainius nežymiai kilstelėti iki 10–20 eurų. Kauno miesto sporto mokykloms būtų taikomas fiksuotas mėnesinis mokestis – 20 eurų per mėnesį, tačiau jį numatoma didinti laipsniškai: pirmuoju etapu, nuo kitų metų sausio 1 d. – iki 15 eurų, o nuo 2022-ųjų rugsėjo – 20 eurų.

Pasak Savivaldybės atstovės Rasos Markauskaitės, išimtį numatoma taikyti Kauno sporto mokyklos „Gaja“ auklėtiniams. Čia mėnesiniai sporto būrelių įkainiai po naujųjų pasiektų 10 eurų, o nuo kito rugsėjo – 15 eurų, kadangi šios mokyklos modernizavimo projekto įgyvendinimas dar laukia ateityje. Po atnaujinimo „Gajos“ taikomi įkainiai būtų suvienodinti su kitų sporto mokyklų įkainiais.

Bet Savivaldybės pranešime nenutylima, kad didesnį kainų pokytį pajustų kauniečiai, lankantys suaugusiųjų programas meno mokyklose ar centruose. Kauno A. Martinaičio dailės mokykloje, naujojoje M. Petrausko scenos menų mokyklose bei Tautinės kultūros centre numatyti įkainiai siektų 25 eurus per mėnesį.

Šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų, atitinkamai patiria didesnes išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kiekvieno vaiko būreliui numatyta 50 proc. kompensacija nuo nustatyto įkainio. Tuo metu finansinių sunkumų patiriančios ar socialiai jautresnėms grupėms priskiriamos šeimos ir toliau savo atžalas į neformaliojo ugdymo veiklas leis nemokamai, nepriklausomai nuo to, kiek vaikų augina.

Taip pat siūloma koreguoti būrelių ar sporto užsiėmimų sąlygas, kuomet neformaliojo ugdymo organizatoriai paslaugas teikia ne visa apimtimi. Ši problema išryškėjo pandemijos metu, kai dėl karantino apribojimų dalis veiklų sustojo ar persikėlė į nuotolį. Tokiu atveju, atsižvelgiant į realiai veikloms skiriamų valandų apimtis, mokestis už neformalųjį vaikų ugdymą proporcingai mažėtų, teigia Savivaldybės atstovė R. Markauskaitė.

ELTA primena, kad sprendimo projektus dėl neformaliojo ugdymo bei sporto užsiėmimų įkainių pakeitimo Kauno miesto savivaldybės taryba svarstys pirmajame po vasaros atostogų posėdyje, kuris vyks ateinančią savaitę.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI