JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Įvardijo didžiausias problemas

Įvardijo didžiausias problemas, su kuriomis susiduria vaikus auginantys tėvai

Pertvarkant sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir naikinant pediatrijos skyrius sveikatos paslaugos tolsta nuo regionuose gyvenančių vaikų. Taip trečiadienį spaudos konferencijoje Seime pristatydama vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2017 metų veiklos ataskaitą sakė vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

Pasak kontrolierės, ypač prastas psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas. „Vaikų psichiatrų valstybėje mažėja, didžioji jų dalis išvyksta iš Lietuvos ir dažnai bebaigiantys studijas jau žino, kad išvažiuos”, – atkreipė dėmesį E. Žiobienė, pabrėždama, kad vien medikamentinis gydymas psichikos sveikatos problemų nesprendžia, o konsultacijų prieinamumo problema labai aktuali ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Kalbėdama apie sveikatą ir švietimą, kontrolierė išskyrė Vilniaus miestą, kuriame vaikams trūksta vietų ne tik darželiuose, bet ir mokyklose.

„Gerą vardą turinčiose mokyklose tai ypač aktuali problema. Kai kuriose radome po 28, net 33 vaikus klasėje, nors higienos norma nurodo, kad daugiausia gali būti 24 vaikai“, – atkreipė dėmesį E. Žiobienė.

Gediminas Bartuška/ELTA

Pasak kontrolierės, nepaisant higienos normų yra pažeidžiamos vaikų teisės, nes jie priversti būti suspaustoje, nehigieniškoje aplinkoje.

„Tas pats pasakytina apie darželius Vilniuje. Negalima priimti didesnio skaičiaus vaikų, nei nustatyta, nes bloginamos jiems sąlygos”, – pabrėžė E. Žiobienė, nepritardama Vilniaus savivaldybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos susitarimui leisti didinti vaikų skaičių kolektyvuose su sąlyga, kad bus daugiau auklėtojų, kuris buvo apskųstas teismui.

Pasak kontrolierės, pažeidimų pasitaiko ir privačiose mokyklose bei darželiuose.

Negalima priimti didesnio skaičiaus vaikų į darželius, nei nustatyta, nes bloginamos jiems sąlygos.Edita Žiobienė

„Tėvai turėtų labai aiškiai įsitikinti, ar toje įstaigoje dirbantys pedagogai kompetetingi, nes pastebime, kad ne visi kvalifikuoti, kai kuriose privačiose ugdymo įstaigose maitinimas – prastas. Atkreipėme dėmesį, kad savivaldybės labiau linkusios kontroliuoti savo įsteigtas mokyklas ir darželius, bet pažeidimų pasitaiko ir privačiuose, ypač mažuose.

Nesibaigiančia tema kontrolierė vadino rinkliavas mokyklose ir darželiuose.

„Tėvai verčiami dalyvauti rinkliavose. Norintieji prisidėti pasako sumas, o yra šeimų, kurios negali tiek skirti tiek pinigų, nes turi daugiau vaikų, ar tiesiog nepageidauja”, – sakė E. Žiobienė.

Apibendrindama 2017 metus, vaiko teisių apsaugos kontrolierė juos vadino ypač sudėtingais, minėjo didžiulę nelaimę – mamos ir patėvio užmuštą vaiką – kuri išjudino sisteminę vaiko teisių apsaugos kaitą.

„Smurtinė vaiko mirtis buvo vienas negatyvių atvejų, po kurios sujudo ne tik politikai, bet ir visuomenė. Net šulinio istorija taip neišjudino sprendimų. Buvo priimtas Vaiko teisių pagrindų įstatymas, kuriame aiškiai įvardytas draudimas fiziškai ir psichologiškai smurtauti prieš vaikus, pagaliau uždraustos kūno bausmės. Visuomenė pradėjo reaguoti į pažeidimus, pranešimų atsiranda ir tuo reikia džiaugtis. Tai, kad auga kreipimosi skaičiai, nerodo, kad smurto daugėja, greičiau, kad pradedame pripažinti problemas”, – sakė kontrolierė.

Pasak jos, įsigaliojus Švietimo įstatymo pakeitimams dėl prevencinių smurto ir patyčių programų, mokyklos pradėjo tvirtinti vidines tvarkas, kaip kovos su smurtu.

„Vaikų auklėjimas mušimu – įprastas mūsų visuomenėje, tik įstatymo pakeitimų neužtenka. Verta peržiūrėti Baudžiamąjį kodeksą, nes bauda ar laisvės atėmimas nesuponuoja geresnio vaikų auklėjimo. Pavyzdžiui, skyrybų atveju tėvai dažnai prisimena vaiko mušimo atvejus ir panaudoja tai tarpusavio kovoms skyrybų proceso metu”, – sakė E. Žiobienė.

2017 metų ataskaitoje kontrolierė daug dėmesio skyrė institucinei vaiko globos pertvarkai, vaikų atstovavimui ir apklausos sąlygoms teismuose, vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai, kuri įsigalios nuo liepos.

E. Žiobienės nuomone, jos sėkmė priklausys ir nuo to, kiek savivaldybės bus nusiteikusios dirbti vaikų labui.

„Sistema veiks centralizuotai, bet vaikai liks savivaldybėse”, – sakė kontrolierė, pabrėždama, kad ne vaiką reiks pritaikyti prie paslaugų, kurios yra, o paslaugas teikti tokias, kokių konkretiems vaikams reikės. Ne tik augantiems problemiškose šeimose, bet visiems, kurie susiduria su sunkumais.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI