JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas Vilniuje bus sutelktas vienoje įstaigoje

Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas Vilniuje bus sutelktas vienoje įstaigoje

Vyriausybė pritarė Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro reorganizavimui ir prijungimui prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro. Nuo ateinančių mokslo metų klausos sutrikimų turintys darželinukai Vilniuje bus ugdomi vienoje specializuotoje švietimo įstaigoje arba galės būti leidžiami į įprastus darželius.

„Abiejų įstaigų specialistų žinių ir gebėjimų sutelkimas paskatins keitimąsi gerąja patirtimi, naujų ugdymo idėjų kūrimą ir pritaikymą, o vaikai gaus kokybiškesnes ugdymo paslaugas. Be to, svarbu ir paslaugų prieinamumas – bus daugiau galimybių šioje vietoje teikti pagalbą kitas ugdymo įstaigas pasirinkusiems mokiniams, čia įrengtą baseiną galės lankyti daugiau vaikų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Abi įstaigos ne tik vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, bet ir teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie ugdomi kituose šalies darželiuose arba namie. Po sujungimo atsiras galimybė išaugti paslaugų, teikiamų už įstaigos ribų, apimtims.

Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centre ugdomi 22 darželinukai, o Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą lanko 6 darželinukai ir 7 priešmokyklinukai. Specialioji pedagoginė pagalba yra teikiama daugiau nei 100 ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurie lanko kitas šalies ugdymo įstaigas. Iš jų 87 vaikams pagalbą teikia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro specialistai.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre taip pat ugdomi mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą. Centro specialistai teikia specialią pedagoginę pagalbą mokiniams, kurie lanko kitas bendrojo ugdymo mokyklas, teikia informacinę ir metodinę pagalbą mokytojams, tėvams.

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras yra Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi biudžetinė įstaiga.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI