JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimų konsultavimas telefonu

Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimų konsultavimas telefonu

Gegužės mėnesį pradėjo veikti asociacijos „Kitoks vaikas“ inicijuota konsultavimo telefonu linija Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų šeimoms.

„Apie 1,5 -2 % gyventojų turi autizmo spektro sutrikimą. Jis diagnozuojamas ankstyvoje vaikystėje ir lydi žmones visą likusį gyvenimą. Tokiems asmenims, jų šeimų nariams kyla daug klausimų susijusių su švietimo, sveikatos paslaugomis, šių vaikų, o vėliau suaugusiųjų probleminio elgesio valdymo strategijomis. Šį sutrikimą turintys vaikai neretai patiria neigiamą požiūrį mokykloje, socialinėje veikloje. Ypač sudėtinga situacija susiklostė karantino metu, kuomet nutrūko įprastinis socialinės ir psichologinės pagalbos teikimas, pagalbos įstaigų veikla. Todėl atidarydami šią konsultavimo liniją, savo patarimais siekiame padėti šeimoms spręsti kylančias problemas, suteikti objektyvios informacijos“ – sako asociacijos „Kitoks vaikas“ vykdančioji direktorė Daina Šiekštelytė – Valkerienė.

„Per visą asociacijos veiklos laikotarpį pastebėjome, kad sulaukiame daug skambučių ir pagalbos prašymų. Skambina tėvai, kurių vaikams buvo ką tik buvo diagnozuotas šis sudėtingas sutrikimas, kuriems reikia psichologinės pagalbos priimti naują realybę, perorganizuoti savo šeimos gyvenimą, surasti tinkamą pagalbą jų vaikui. Kita probleminė sritis – šių vaikų buvimas darželyje, vėliau mokykloje. Ne paslaptis, kad kitaip negu viešai deklaruojama, kitokiems vaikams sunku surasti tinkamą ugdymo įstaigą, nes grupės, klasės perpildytos, kai kurios savivaldybės neskiria padėjėjų, šie vaikai susiduriama su patyčiomis, – todėl manome, kad konsultacijos telefonu padės rasti konkrečių problemų sprendimus“ – teigia asociacijos atstovė.

Konsultacijos tėvams prieinamos kiekvieną darbo dieną. Telefonu šeimų atstovai gali konsultuotis įvairių sričių klausimais: psichologinės pagalbos (ypač tėvams ką tik susidūrusiems su diagnoze); metodinės pagalbos (pavyzdžiui, dėl taikytinų ankstyvųjų ugdymo metodų); galimos teikti konsultacijos kitais organizaciniais klausimais (pavyzdžiui, dėl prieinamų viešųjų paslaugų, ugdymo įstaigų pasirinkimo ir pan.).

Konsultacijas telefonu teikia patyrę specialistai, dirbantys su raidos sutrikimų turinčiais vaikais ir jų šeimomis. Tikimasi, kad ši viešoji paslauga suteiks galimybių autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų šeimoms rasti patikimą ir objektyvią informaciją jais rūpimais klausimais, padės surasti sprendimų iššūkiams, su kuriais susiduriama turint šį sutrikimą.

Konsultacinės linijos telefonas: +370 (630) 33 888

Konsultacinės linijos darbo laikas: pirmadienis 15- 18 val., antradienis 9-12 val., trečiadienis 15-18 val., ketvirtadienis 9- 12 val., penktadienis 9-12 val.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI