JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Rengiama diskusija apie smurtą patyrusių vaikų interesus teisiniuose procesuose

Rengiama diskusija apie smurtą patyrusių vaikų interesus teisiniuose procesuose

Lietuvos teismai birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, prie apskritojo stalo susėsti ir atvirai apie smurtą patyrusių vaikų interesus teisiniuose procesuose pasikalbėti pakvietė kolegas iš Lietuvos ir Norvegijos teisingumo, teisėsaugos ir teisėkūros institucijų bei tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovus.

„Teismų bendruomenė labai aiškiai mato vykdant teisingumą kylančias problemas ir jaučia atsakomybę už į teismą atėjusius žmones. Teisingumas neturi būti tik formalus – žmonėms reikia ir supratimo, psichologinės pagalbos, saugumo jausmo. Teismų patalpų pritaikymas, teismų psichologų, savanorių pagalba, teisėkūros iniciatyvos, kvietimas diskutuoti – tai nuolatinės mūsų pastangos tam, kad pažeidžiamos teismų lankytojų grupės Temidės rūmuose ne tik sulauktų teisingumo, bet ir jaustųsi gerai. Šįkart kviečiame kolegas diskutuoti apie labai opias – su smurtą patyrusių vaikų padėtimi teisiniuose procesuose – susijusias problemas“, – pranešime cituojama Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė.

Nacionalinė teismų administracija pažymi, kad Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga organizuojamu renginiu „Kaip apginti vaiką?“ siekiama skatinti tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei gerosios patirties mainus, taip pat tobulinti tinkamą vaikų, kurie patyrė smurtą artimoje aplinkoje, interesų užtikrinimą teisiniuose procesuose.

Pranešimus apie vaikų interesų atstovavimą ikiteisminiuose ir teisminiuose procesuose, smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje situacijos pokyčius pastaraisiais metais skaitys Lietuvos ir Norvegijos teismų, Lietuvos prokuratūros ir policijos atstovai. Psichologo akimis į smurtą patyrusių ir jį artimoje aplinkoje stebėjusių vaikų padėtį pažvelgs mokslininkė (Lietuvos teismų psichologų kuratorė) ir nevyriausybinės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovė. Baltijos jūros valstybių tarybos Vaikų rizikos grupės vadovė iš Švedijos pristatys daugelyje šalių taikomą tarpinstitucinio bendradarbiavimo siekiant draugiško vaikui teisingumo ir globos – Barnahus – modelį, o Europos Tarybos atstovė atskleis, kaip Stambulo konvencija prisideda prie smurto prieš vaikus prevencijos. Renginį užbaigs nuotoliniu būdu ir gyvai studijoje vyksianti diskusija, į kurią atvyks ir teisėkūros atstovas Stasys Šedbaras. Visą renginį moderuos žurnalistė Daiva Žeimytė-Bilienė.

Renginys organizuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšomis.

Nuotoliniu būdu ir gyvai televizijos studijoje vyksianti diskusija bus transliuojami Lietuvos teismų „Youtube“ kanale.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI