JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Apginti vaiko teises bus galima ir kreipiantis į Jungtines Tautas

Apginti vaiko teises bus galima ir kreipiantis į Jungtines Tautas

Vaikai, jų grupės arba jiems atstovaujantys asmenys galės kreiptis į Jungtinių Tautų vaiko teisių komitetą dėl vaikų teisių ir interesų pažeidimų Lietuvoje. Seimas ketvirtadienį ratifikavo tai numatantį specialų Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos protokolą. Į Jungtines Tautas bus galima kreiptis prieš tai išnaudojus visas teisines ir kitas galimybes Lietuvoje, jei bus manoma, kad nagrinėjant galimą pažeidimą, mūsų šalyje priimti sprendimai neužtikrino vaiko teisių ar interesų.

Jeigu dėl vaiko teisių pažeidimo kreipsis asmuo arba asmenų grupė, veikianti vaiko vardu, tai turės būti daroma su vaiko sutikimu, nebent pranešimo autorius galės pagrįsti be tokio sutikimo atliekamus veiksmus.

 

Pasak Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ratifikuodama protokolą, Lietuva prisiima įsipareigojimą apsaugoti vaiko teises visais aspektais, kaip numatyta Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje ir jos fakultatyviuose protokoluose.

 

Lietuvai galios Jungtinių Tautų komitetų nagrinėjamuose atvejuose sudaryti taikūs susitarimai. Taip pat iki trijų kartų galės didėti žalos atlyginimo sumos už pažeistas turtines ir neturtines vaiko teises, kai yra taikiai susitariama, ne teismo tvarka.

 

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta vaiko teisė pačiam ar per kitus asmenis kreiptis į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą.

 

Lietuvos valstybei Jungtinių Tautų komitetų nagrinėjamuose atvejuose atstovautų Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme.

 

Į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą bus galima kreiptis tik po to, kai bus įgyvendintos visos teisinės ir neteisinės procedūros Lietuvoje. Jungtinių Tautų komitetų priimti sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

 

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI