JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Mokyklos grąžinti mokinių į klases neskuba

Mokyklos grąžinti mokinių į klases neskuba

Nuo kitos savaitės pradinių klasių mokiniai gali grįžti į mokyklas, tačiau tik kelios šalies mokyklos planuoja mokslo metus tęsti įprastu būdu ir mokytis klasėse, rodo savivaldybių pateikti duomenys.

Tuo tarpu dauguma mokyklų – beveik 75 proc. – nutarė, kad ir toliau bus mokomasi tik nuotoliniu būdu. Ketvirtadalyje mokyklų pamokos vyks mišriu būdu, t.y. dalis pamokų vyks nuotoliniu būdu, o dalis praktinių pamokų ir laboratorinių darbų vyks mokyklose.

Pagal pateiktus duomenis, pamokos mišriu būdu dažniau bus organizuojamos 5-11 klasių mokiniams – tai planuoja kas ketvirta šios amžiaus grupės mokinius ugdanti mokykla, dažniausiai tai mažesnės regionų mokyklos. Tik 10 proc. pradinį ugdymą teikiančių mokyklų bent dalį pamokų ketina organizuoti klasėse arba įstaigos teritorijoje.

75 proc. mokyklų planuoja, kad 5-11 klasių mokiniai mokslo metus pabaigs birželio 18-19 d. Kitos mokyklos ugdymo procesą baigs anksčiau. Pradinukus vasaros atostogoms nuo birželio 5 d. planuoja išleisti per 80 proc. pradinį ugdymą teikiančių mokyklų.

Pradinukams ir specialiųjų klasių mokiniams į mokyklas grįžti buvo leista nuo gegužės 25 d., o moksleiviams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – nuo gegužes 30 d. Nuo gegužės 25 d. mokyklose taip pat gali vykti konsultacijos abiturientams.

Dėl galutinio sprendimo, kokiu būdu toliau dirbs mokyklos – nuotoliniu, įprastu ar mišriu – apsispręsti turėjo savivaldybės arba patys mokyklų vadovai.

Jei buvo apsispręsta pamokas ar konsultacijas vykdyti klasėse, patalpos turi būti įrengtos taip, kad tarp sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 metro atstumas. Pagal galimybes turėtų būti koreguojamas mokyklos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžia ir pabaiga, pertraukų laikas, taip pat turėtų būti atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš mokyklos, naudojasi bendromis patalpomis, ilsisi ar valgo. Mokiniai neturėtų turėti tiesioginio kontakto su darbuotojais, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

Informaciją iki gegužės 22 d. popietės pateikė beveik 700 mokyklų. Šalyje pagal bendrojo ugdymo programas iš viso dirba 1055 mokyklos, jose mokosi 320 tūkst. mokinių.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI