JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas

Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas

Birželio 1 d. Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d.

Ne anksčiau kaip 10 dienų iki maudymosi sezono pradžios savivavaldybėse turi būti atliekami ir reguliariai, kas dvi savaites kartojami maudyklų vandens kokybės tyrimai (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais, iki rugsėjo 15 d.). Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai.  

Savivaldybės, atsižvelgdamos į visuomenės teikiamus siūlymus, prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 d. sudaro prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Savivaldybės šią informaciją turi skelbti savo interneto svetainėse ir pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (SMLPC). Maudyklų vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“. Sąraše yra 120 maudyklų. Paplūdimių lankytojų saugą, paplūdimių sveikatos saugos reikalavimų laikymąsi, paplūdimių ir jų maudyklų įrengimo, naudojimo ir elgesio juose taisyklių laikymąsi ir paplūdimių priežiūrą turi užtikrinti institucijos, atsakingos už paplūdimių ir maudyklų administravimą. Be to, yra numatyta atlikti paplūdimio smėlio parazitologinius tyrimus, melsvadumblių tyrimus intensyvaus vandens žydėjimo metu; numatyta ir tai, kokios priemonės turi būti taikomos viršijus leidžiamas taršos normas. Prieš maudymosi sezoną savivaldybės sudarė ir pateikė SMLPC numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką. Kai kurios savivaldybės yra numačiusios stebėti ir vandens kokybę vietos gyventojų pamėgtose rekreacijai skirtose zonose − poilsiavietėse.

 

Prieš šių metų maudymosi sezoną yra gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai iš 63 maudyklų (52,5 proc. maudyklų, įtrauktų į stebimų maudyklų sąrašą). Pagal SMLPC Aplinkos sveikatos skyriui pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus, visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Apie kitų maudyklų vandens kokybę SMLPC Aplinkos sveikatos skyrius kol kas duomenų neturi.

Taip pat gauta informacija apie 49 rekreacijai skirtų zonų vandens kokybę, kurių vandens kokybė atitiko reikalavimus.

 

SMLPC prieš kiekvieną maudymosi sezoną savo interneto svetainėje skelbti stebimų maudyklų sąrašą, maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, maudyklų vandens klasifikaciją per pastaruosius trejus metus bei jų charakteristikas.

 

Visą paminėtą informaciją apie Lietuvos maudyklas, tame tarpe ir apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje, galite rasti SMLPC centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata−Maudyklos skiltyje.“ Informacija apie maudyklų vandens kokybę atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų.

 

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI