JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Keisis vaiko priežiūros išmokų skaičiavimas

Keisis vaiko priežiūros išmokų skaičiavimas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikia vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarkos ir jų metu mokamų vaiko priežiūros išmokų dydžių pakeitimus ir tikisi, kad patobulinta vaiko priežiūros atostogų suteikimo tvarka ir palankesnis išmokų skaičiavimas palengvins kiekvienos dirbančios ir vaikus auginančios šeimos gyvenimą. Jei įstatymo projektui pritars Vyriausybė ir Seimas, šie pakeitimai įsigaliotų 2022 m. rugpjūčio 1 dieną.

„Manome, kad įstatyme įtvirtinami neperleidžiami vaiko priežiūros mėnesiai sustiprins vaikelio ir tėčio ryšį jiems būnant drauge, o šiuo dviejų mėnesių laikotarpiu mokamas vaiko priežiūros išmokos dydis, lygus gautam darbo užmokesčiui, bus paskata tuo pasinaudoti“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Nors Lietuvoje atrodo, kad vaiko priežiūros atostogų išeinančių vyrų daugėja, dažniausiai jie išeina antraisiais vaiko priežiūros metais, tačiau toliau dirba ir vaiką vis tiek prižiūri mama. Pavyzdžiui, 2020 m. „Sodros“ duomenimis, 40 proc. vaiko priežiūros išmokos gavėjų antrais vaiko auginimo metais yra vyrai ir beveik visi jie – 90 proc. arba 7,5 tūkst. – dirba, o vaiku tuo metu rūpinasi mama.

Ligos ir motinystės įstatymas: ką siūloma keisti

Siūloma tėvams sudaryti galimybę pasirinkti, ar jie nori vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, ar iki vaikui sueis 24 mėnesiai. Iš jų 2 neperleidžiamus mėnesius vaiką galėtų prižiūrėti kiekvienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų), o likusiu laiku vaikas galėtų būti prižiūrimas ir išmoka mokama tiek mamai, tiek tėčiui ar įtėviams ir globėjams, tiek vienam iš įstatyme nustatytas sąlygas atitinkančių senelių.

Jeigu, pavyzdžiui, tėtis nenori pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais vaikui prižiūrėti, bendra vaiko priežiūros išmokos gavimo trukmė sutrumpėtų iki 22 mėnesių. Jeigu tėtis sutinka prižiūrėti vaiką per neperleidžiamus 2 mėnesius, išmoka būtų mokama jam, o mama grįžtų į darbą.

Išmokos dydis

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 18 mėnesių, siūloma vaiko priežiūros išmokos dydį nustatyti 60 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“, t. y. 60 proc. asmens draudžiamųjų pajamų, turėtų per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisę gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo mėnesį, dydžio. Pavyzdžiui, asmenims, įgijusiems teisę į vaiko priežiūros išmoką 2021 m. gegužės mėn., kompensuojamasis uždarbis apskaičiuojamas pagal laikotarpiu nuo 2020-04-01 iki 2021-03-31 gautas draudžiamąsias pajamas.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių būtų 45 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 25 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais siūloma mokėti 78 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“ vaiko priežiūros išmoką. Taip tėvai būtų skatinami pasinaudoti neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, nes vaiko priežiūros išmokos dydis nesiskirtų nuo gauto darbo užmokesčio. Tiesa, gaunantys didelį darbo užmokestį turi žinoti, kad vaiko priežiūros išmoka negalės būti didesnė nei 2 vidutiniai darbo užmokesčiai.

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, jis turės teisę į 2 neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už papildomą 2 mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį, t. y. 4 mėnesius gaus po 78 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“ vaiko priežiūros išmoką.

Siūloma nustatyti nebaigtinį sąrašą atvejų, kai laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų (įtėvių) ar globėjų, taip suteikiant teisę savivaldybėms priimti sprendimą, kad asmuo vaiką faktiškai augina vienas, pavyzdžiui, nors tėvai susituokę, vienas jų gyvena atskirai, nes naudoja fizinį ar psichologinį smurtą prieš vaiką ir pan.

Jeigu gimė du ir daugiau vaikų ar asmuo įvaikino, arba globoja du ir daugiau vaikų, mokama bendra vaiko priežiūros išmokų suma negalės būti didesnė kaip 78 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“.

Jei asmuo, gaunantis vaiko priežiūros išmoką, įgyja teisę gauti motinystės ar vaiko priežiūros išmoką dėl kito vaiko gimimo, globos ar įvaikinimo, jam mokamos abi šios išmokos, tačiau bendra išmokų suma negali būti didesnė kaip 78 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“, pagal kurį yra apskaičiuota motinystės išmoka arba vaiko priežiūros išmoka.

Vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmė ir dydžiai pasirinkti tokie, kad vaiko priežiūros išmokų gavėjai nenukentėtų ir, susumavus vaiko priežiūros išmokos sumą už visus metus, gautų tokio pat dydžio ar net didesnes vaiko priežiūros išmokas, nei gauna šiuo metu.

Svarbu žinoti, kad nors seneliai negalės pasinaudoti mamai ir tėčiui skiriamais neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais, tačiau galės prižiūrėti anūką ir gauti vaiko priežiūros išmoką likusį laiką, jei atitiks įstatyme nustatytas sąlygas.

Siekiant paskatinti vaiko priežiūros išmokų gavėjus užsiimti darbine veikla vaiko auginimo metu, siūloma patikslinti nuostatas dėl vaiko priežiūros išmokų dydžio tais atvejais, kai mama ar tėtis gauna ir darbinės veiklos pajamų.

Mėnesiais, kurie skiriami mamai ir tėčiui bei kurių negalima niekam perleisti, egzistuotų galimybė dirbti, tačiau papildomai gaunamos pajamos sumažintų vaiko priežiūros išmoką. T. y. jeigu papildomai gautų pajamų dydis yra mažesnis už vaiko priežiūros išmoką, asmeniui mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jam atitinkamą mėnesį priskaičiuotų pajamų skirtumas, o jeigu jų dydis yra didesnis už jam paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydį ar jam lygus, vaiko priežiūros išmoka nemokama.

Tačiau visais kitais mėnesiais papildomos pajamos nemažintų gaunamos išmokos, jeigu išmokos ir papildomų pajamų suma neviršija 100 proc. buvusio vidutinio atlyginimo.

Tais atvejais, kai vaiką augina vienas iš tėvų ir jis gauna vaiko priežiūros išmoką už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bei turi papildomų pajamų, vaiko priežiūros išmoka mokama neatsižvelgiant į tuo metu gautas papildomas pajamas. 

Siūloma sutrumpinti socialinio draudimo stažo laikotarpį tėvystės išmokai gauti. Vietoj šiuo metu reikalaujamo 12 mėnesių, pakaks dvigubai trumpesnio – 6 mėnesių – socialinio draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius, norint gauti tėvystės išmoką.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI