JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Dėl vaikų pornografijos kaupimo kaltu pripažintam kunigui A. Budriui uždrausta aukoti mišias

Dėl vaikų pornografijos kaupimo kaltu pripažintam kunigui A. Budriui uždrausta aukoti mišias, priimti aukas

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kaltu dėl vaikų pornografijos kaupimo pripažintam kunigui Alionidui Budriui uždraudė aukoti mišias, priimti aukas, pranešė Šiaulių vyskupija.

Kaip teigiama vyskupijos šią savaitę paskelbtame pranešime, 2020 m. liepos 20 d. Šiaulių apylinkės teismas kunigą A. Budrių pripažino kaltu dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose atvaizduotas vaikas, bei pornografinio turinio dalykų platinimu. A. Budrius po 2020 m. liepą Šiaulių vyskupo dekretu buvo nušalintas nuo kunigiškos tarnystės neterminuotam laikui, dėl veiksmų pradėtas tyrimas.

Šiaulių vyskupija pranešė, kad 2023 m. vasario 14 d. Tikėjimo mokymo dikasterija parašė nutarimą, kuriuo remiantis Šiaulių vyskupas E. Bartulis panaikino A. Budriui anksčiau skirtą nušalinimą nuo kunigo pareigų atlikimo ir penkeriems metams uždraudė bet kokią viešą kunigišką veiklą (išskyrus tik privačiai aukojamas mišias, pavyzdžiui, tik savo namuose Lietuvoje, be žmonių), priimti bet kokias aukas, vykdyti bet kokią sielovadinę veiklą su nepilnamečiais ir jaunimu (iki 35 m.), bendravimą su jais internetu, telefonu, socialiniuose tinkluose, kt. komunikavimo priemonėmis, uždraudė dėvėti kunigišką rūbą – sutaną ir koloratę.

„Kunigas Alionidas Budrius pripažino savo kaltę ir atgailauja. Man skaudu, kad mūsų vyskupijos kunigas Alionidas netinkamai bendravo su žmonėmis, disponavo pornografinio turinio vaizdais ir juos platino dideliam ratui žmonių, tarp kurių buvo ir nepilnamečiai.

Apgailestauju, visų nuoširdžiai atsiprašau ir sieksiu, kad panašūs veiksmai nepasikartotų, o vaikai bei jaunimas nepatirtų netinkamo dvasininkų elgesio“, – vyskupijos pranešime cituojamas Šiaulių vyskupas E. Bartulis.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI