JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kaip saugiai praleisti laiką stovyklose?

Kaip saugiai praleisti laiką stovyklose?

Artėjant moksleivių atostogoms, tėveliai domisi įvairiomis vasaros užimtumo veiklomis, vienos iš jų – stovyklos. Tai smagi laisvalaikio praleidimo forma, kur galima susirasti naujų draugų, smagiai praleisti laiką ir pailsėti. Prieš renkantis stovyklas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai rekomenduoja ne tik pasidomėti stovyklos organizatorių siūlomomis veiklomis, bet ir apgyvendinimo sąlygomis, aplinka. Kokie pagrindiniai higienos ir saugos reikalavimai taikomi vaikų poilsio stovyklose, į ką reikėtų atkreipti dėmesį tėvams, paliekantiems atostogautojus, skaitykite pranešime.

Primename, kad leidimas-higienos pasas, t. y. dokumentas, liudijantis, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus, stovyklų veiklai nėra išduodamas, tačiau, nepaisant to, turi būti sudarytos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos, kurios yra nurodytos Lietuvos higienos normoje HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” (HN 79:2010). Atkreipiame dėmesį, kad minėtos HN 79:2010 reikalavimai taikomi tik toms stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Dienos vaikų poilsio stovykloms šios higienos normos reikalavimai netaikomi.

Gauna skundų

Praėjusiais metais pagal gautus skundus NVSC specialistai vaikų poilsio stovyklose atliko penkis patikrinimus, iš jų trijuose buvo rasta pažeidimų.

Svarbu, kad stovyklų darbuotojai dirbtų sveiki, t. y. prieš pasitikdami poilsiautojus būtų pasitikrinę sveikatą ir išklausę pirmosios pagalbos ir higienos įgūdžių kursus. Tačiau, kaip ir ankstesniais metais, ne visi darbuotojai buvo tuo pasirūpinę. Taip pat trūko pirmosios pagalbos rinkinių ar jie neatitiko teisės aktų reikalaujamos sudėties.

Vis dar nustatoma pažeidimų, susijusių su higiena: kai kur trūko asmens higienos priemonių ar ne visada buvo užtikrinta švara. Primename, kad tualete ir prausykloje turi būti tualetinio popieriaus, muilo, vienkartinių rankšluosčių. Pagal nustatytus reikalavimus, stovykloje turi būti nuolat tiekiamas karštas ir šaltas vanduo. Kad vaikų poilsis būtų kokybiškas, svarbu pasirūpinti patalpų vėdinimu. Miegamuosius ir kitas ugdymui skirtas patalpas reikia natūraliai vėdinti, taip pat palaikyti tinkamą temperatūrą – 18–28 °C.

Teritorija ir įrenginiai prižiūrėti

Vaikai stovyklose daug laiko praleidžia lauke, todėl stovyklos teritorija turi būti visada tvarkinga, žolė – nušienauta, patalpos, įrenginiai ir kitas inventorius – švarūs, o vandens telkiniai, nenaudojami vaikų maudymuisi, aptverti. Žaidimų ir poilsio aikštelėse turi būti sudaryta galimybė apsaugoti vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių ir kritulių. Jeigu žaidimų aikštelėse įrengtos smėlio dėžės, jos turi būti apsaugotos nuo užteršimo (nenaudojamas uždengti).

Pagal nustatytus reikalavimus, patalpų naudojimo metu atsiradusius sienų, lubų, grindų, įrenginių ar inventoriaus defektus, galinčius turėti įtakos vaikų sveikatai ir saugumui, reikia nedelsiant pašalinti. HN 79:2010 nustato gyvenamuosiuose kambariuose (miegamuosiuose) kiekvienam vaikui skiriamą plotą, sanitarinių įrenginių skaičių tualetuose, prausyklose, dušuose. Kiekvienas stovyklautojas turi ilsėtis atskiroje lovoje, turėti pagalvę, antklodę, lovos skalbinius ir ne mažiau kaip du rankšluosčius. Tiesa, rankšluosčius ir lovos skalbinius į stovyklą vaikai gali atsivežti patys. Tačiau apie tai, kad stovykloje nebus aprūpinama minėtomis priemonėmis, turi būti informuojama iš anksto. Na ir, žinoma, stovyklos patalpose neturi būti graužikų ir kitų kenkėjų.

Jei matote, kad vaikų poilsis stovykloje organizuojamas netvarkingoje, nesaugioje, reikalavimų neatitinkančioje aplinkoje, apie tai praneškite stovyklos organizatoriams. Jeigu į Jūsų prašymą neatsižvelgiama ir trūkumų nepašalina, informuokite NVSC ar jo departamentus, esančius kiekvienoje Lietuvos apskrityje. Informaciją apie asmenų aptarnavimo tvarką NVSC ir kontaktus rasite čia.

 

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI