JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Fizinis aktyvumas mokyklose būtinas ne dėl pažymio

Fizinis aktyvumas mokyklose būtinas ne dėl pažymio

Siekiant keisti jaunimo požiūrį ir juos labiau sudominti fiziniu aktyvumu, tobulinamas fizinio aktyvumo organizavimas. Jis turėtų tapti patrauklesnis ir įdomesnis, labiau įtraukiantis jaunuolius ir jų artimuosius. Tuo tikslu jau nuo šių mokslų metų bus vertinamas mokinių fizinis pajėgumas ir pagal tai bus parenkami individualūs fizinio aktyvumo būdai. Toks vertinimas taikomas ir užsienyje.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, pokyčiai, susiję su fiziniu aktyvumu mokyklose, turi prasidėti jau dabar.

„Naujovėmis siekiame keisti jaunimo požiūrį į kūno kultūrą, fizinį aktyvumą. Tikimės, kad taip sudominsime ir į šį procesą labiau įtrauksime ir vaikus, ir jų tėvelius. Tai reiškia didesnes galimybes stiprinti jaunųjų šalies gyventojų sveikatą ir ateityje išvengti tokių ligų kaip diabetas, širdies ir kraujagyslių ligos, nutukimas ir kitų“, – sako ministras A. Veryga.

Fizinio pajėgumo nustatymas ne rečiau kaip vieną kartą per mokslo metus (nuo vasario iki gegužės mėnesio) bus vykdomas visose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose. Dėl konkretaus laiko, taip pat kitų organizacinių klausimų, t. y., pavyzdžiui, kiek mokinių vertinti pamokos metu, ar vienas mokinys turi atlikti visas užduotis tą pačią dieną ir pan., turės apsispręsti mokyklų administracijos drauge su mokytojais. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, galėtų būti priimtas sprendimas vienos pamokos metu organizuoti užduotį „Šuolis į tolį iš vietos“, kurią atliktų visi mokiniai arba planuoti, jog per vieną pamoką keletas mokinių atliks visas vertinimo užduotis ir kt.

Fizinis pajėgumas bus nustatomas tik pagrindinės fizinio ugdymo grupės mokiniams. Tai reiškia, kad nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokose atleistiems, specialiosios, parengiamosios fizinio ugdymo grupės mokiniams šis vertinimas nebus privalomas.

Pradinukams iš viso reikės atlikti 4 užduotis, tokias kaip šuolis į tolį iš vietos, teniso kamuoliuko metimas, bėgimas šaudykle bei 6 minučių bėgimas. Vyresnieji turės atlikti 6 – pratimą „Flamingas“, kuris skirtas pusiausvyrai nustatyti, taip pat pratimus lankstumui, raumenų jėgai ir jų ištvermei, vikrumui bei ištvermei nustatyti. Pažymiai už šio vertinimo rezultatus nebus rašomi.

Fizinio ugdymo mokytojai, įvertinę mokinio fizinio pajėgumo rezultatus, apie juos praneš mokiniui, jo tėvams. Kaip tai bus atliekama, t. y., žodžiu, ar, pavyzdžiui, naudojant elektroninio dienyno galimybes, turės apspręsti pačios mokyklų bendruomenės.

Tais atvejais, kai bus nustatoma, kad bent viena vaiko fizinė ypatybė yra labai silpna, mokykloje dirbantis visuomenės sveikatos biuro specialistas kartu su fizinio ugdymo mokytoju organizuos individualų susitikimą su mokiniu, jo tėvais. Jo metu bus ne tik aptarti rezultatai, bet ir teikiamos rekomendacijos fiziniam pajėgumui pagerinti, parenkami individualūs, vaikui tinkami fizinio aktyvumo skatinimo būdai ir metodai.

Vienodi vaikų fizinio pajėgumo nustatymo vertinimai sėkmingai naudojami Portugalijoje, Vengrijoje, Slovėnijoje, Suomijoje ir kt., jų pagrindu skatinamas fizinis aktyvumas ir tobulinamas ugdymo procesas mokykloje.

Sveikatos ministro įsakymu patvirtintą aprašą rasite čia.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI