JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Organizuojant ugdymo procesą

Organizuojant ugdymo procesą, svarbiausia vertybė – mokytojo ir mokinio sveikata

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė rekomendacijas dėl ugdymo proceso 2020-2021 m. m. įgyvendinimo mokyklose, atsižvelgiant į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus.

Susipažinus su minėtomis rekomendacijomis, švietimo įstaigų bendruomenėms kilo daugybė pagrįstų klausimų. Neišsprendus jų sudaromos prielaidos pažeisti švietimo įstaigų darbuotojų teisę į saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

„Esame įsitikinę, kad mokinio ir mokytojo sveikata ir gyvybė yra svarbiausia vertybė, kurios reikšmės negali sumažinti nei švietimo svarba, nei už darbą siūlomas darbo užmokestis. Todėl nebūdami tikri dėl savo ir mokinių saugumo ugdymo proceso metu, mokytojai ir kiti švietimo bendruomenės nariai gali atsisakyti atlikti darbo funkcijas, kurių metu keliama potenciali grėsmė jų sveikatai ir gyvybei. Kartu pažymėtina, kad švietimo įstaigų administracijos negali pateikti atsakymų šiais klausimais, kadangi šie aspektai taip pat yra joms neaiškūs“, – teigia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

Todėl atsižvelgdama į atstovaujamų švietimo darbuotojų susirūpinimą dėl ugdymo proceso vykdymo tvarkos Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministrą – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą, prašydama pateikti švietimo bendruomenei ypač rūpimą informaciją. Be jos nebus galima užtikrinti sklandaus ugdymo proceso organizavimo ir saugių darbuotojų darbo sąlygų.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI