JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Abiturientai galės pasitikrinti matematikos žinias

Abiturientai galės pasitikrinti matematikos žinias

Balandžio 12-13 dienomis visi abiturientai, kurie pasirinko laikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą, galės nuotoliniu būdu dalyvauti elektroniniame nuotoliniame matematikos žinių patikrinime. Jis nėra privalomas, matematikos žinias galės savo noru pasitikrinti kiekvienas abiturientas.

„Tikimės, kad šis patikrinimas padės abiturientams geriau pasirengti tikram egzaminui. Tai yra dar viena priemonė rengiantis egzaminui, galimybė abiturientams įsivertinti, kokias dalyko temas dar reikia pastiprinti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Ministrė pažymi, kad mokyklos, mokytojai stengiasi, kad abiturientai kuo geriau pasiruoštų egzaminams – rengia papildomas konsultacijas, kurios nuo kitos savaitės jau galės vykti ir kontaktiniu būdu, kai klasėje vienu metu yra iki 5 mokinių. „Tai leis užtikrinti ir mokytojų, ir mokinių saugumą konsultacijų metu. Neabejojame, kad mokyklos pasirūpins, jog konsultacijos būtų organizuojamos, teikiant prioritetą mokiniams, kuriems labiausiai reikia pagalbos“, – sako J. Šiugždinienė.

Matematikos žinių patikrinimo vertinimas bus atliekamas elektroniniu būdu, todėl mokytojams mokinių darbų vertinti nereikės. Atsakymai apie mokinių pasiekimų rezultatus mokyklas pasieks per savaitę. Detalesnė informacija bus paskelbta kovo 25 d. duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Vyriausybė yra skyrusi papildomus 390 tūkst. eurų abiturientus konsultuojantiems mokytojams už papildomas darbo valandas atlyginti. Konsultacijos abiturientams gali būti finansuojamos ir iš bendrai mokinių konsultacijoms skirtų lėšų. Mokinių, patiriančių mokymosi sunkumų dėl nuotolinio mokymo, konsultacijoms Vyriausybė skyrė papildomai 1,3 mln. Eur, vasarį pinigai buvo paskirstyti savivaldybėms. 

Valstybiniai brandos egzaminai šiemet prasidės dviem savaitėmis anksčiau nei pernai. Egzaminų tvarkaraštis sudėliotas taip, kad svarbiausius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos – skirtų net 10 kalendorinių dienų. Šis intervalas, atsižvelgiant į mokyklų vadovų pageidavimus, skirtas tam, kad mokyklos galėtų organizuoti konsultacijas tarp šių dviejų itin svarbių egzaminų.

Dar viena naujovė – visų egzaminų laikas pailginamas 15 minučių. Pagrindinei sesijai prasidėjus birželio 7 dieną, ji baigsis liepos 2 dieną, į birželį nukeltos ir užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalys. Šiemet brandos egzaminus laikys 27 539 mokiniai.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI