JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Prasideda elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

Prasideda elektroninis 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas

Pirmadienį pradedamas vykdyti elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), kurį organizuoja mokyklos, o Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė užduotis, vykdymo tvarką ir taisykles. Organizuojant elektroninį ketvirtokų bei aštuntokų matematikos ir skaitymo pasiekimų patikrinimą, siekiama modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą.

„Vienas didžiausių iššūkių už patikrinimo organizavimą atsakingiems mokyklų vadovams yra tai, jog dalis ketvirtokų lanko mokyklas, o dalis mokosi nuotoliniu būdu. Jeigu mokinių tėvams kiltų neaiškumų ar klausimų, pirmiausiai jie turėtų kreiptis į mokyklos administraciją, agentūros specialistai taip pat pasiruošę padėti. Nors šis patikrinimas nėra privalomas, noriu pabrėžti, kad tai puiki galimybė mokiniams objektyviai įsivertinti savo gebėjimus, o jų tėvams ir mokytojams sužinoti ugdymo pasiekimų situaciją“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Agentūros vadovė atkreipia dėmesį, jog ketvirtokų patikrinimo rezultatai nėra naudojami svarstant, ar mokinys galės mokytis 5 klasėje, lygiai kaip ir aštuntokų rezultatai nelemia perkėlimo į devintąją klasę, o pats patikrinimas yra skirtas įsivertinti mokinio pasiekimus bei tobulintinas mokymosi sritis.

„Šios klasės pasirinktos neatsitiktinai, nes jas baigus peržengiamas tam tikras mokymosi etapas. Ketvirtokai baigia pradinę mokyklą, o aštuntokai – pagrindinės mokyklos pirmąjį etapą“, – sako R . Krasauskienė.

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas gali būti vykdomas tiek mokykloje, tiek ir nuotoliniu būdu, sprendimą paliekant mokyklų vadovams. Jis atliekamas tik elektroniniu būdu, todėl jei testo atlikimo metu iškils techninių kliūčių, mokiniai galės būti perkeliami į vėlesnį srautą. Apie visus nesklandumus užduočių atlikimo metu pirmiausiai reikia informuoti mokytoją, kuris pagal patikrinimo vykdymo tvarką padės išspręsti problemas.

Rekomenduojama patikrinimo užduotis atlikti naudojantis kompiuteriu, kad mokiniai ekrane matytų didesnę užduoties, ypač teksto, dalį ir su pele paprasčiau atliktų reikalingus veiksmus. Tačiau jeigu mokinys visus metus mokėsi su planšete, atliekant užduotis rūpesčių neturėtų kilti.

Gegužės 3 ir 4 dienomis, dviem srautais, ketvirtokai atliks skaitymo testą, o gegužės 5 ir 6 dienomis analogiškai bus vykdomas matematikos testas.

Ketvirtokų kiekvieno testo atlikimui skiriamos 45 minutės. Tiek skaitymo, tiek matematikos užduotys yra parengtos ir lenkų bei rusų kalbomis mokiniams, kurie mokosi tautinių mažumų mokomąja kalba.

Aštuntokų NMPP prasidės savaite vėliau – gegužės 10 dieną. Lietuvių kalbos skaitymo testas vyks gegužės 10 ir 11 dienomis, o matematikos testas bus vykdomas gegužės 13 ir 14 dienomis. Aštuntokų testų atlikimui skiriama 60 minučių. Matematikos užduotis yra parengta ir lenkų bei rusų mokomąja kalba.

Dalyvavimas pasiekimų patikrinime sudarys galimybę savivaldybei ir mokykloms gauti apibendrintą grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, informuoti apie mokinių pasiekimus mokinius ir jų tėvus. Planuojama, kad pasiekimų patikrinimo vertinimai bus žinomi birželio pradžioje. Perėjimas nuo popierinio prie elektroninio mokinių pasiekimų vertinimo leis efektyviau naudoti surinktus duomenis, panaudojant juos ugdymo kokybei gerinti.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI