JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Brandos egzaminų sesijos metu – ypatingas policijos dėmesys

Brandos egzaminų sesijos metu – ypatingas policijos dėmesys

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai penktadienį aptarė įstaigų bendradarbiavimo gaires siekiant užtikrinti sklandžią ir skaidrią, ateinantį pirmadienį prasidedančią brandos egzaminų sesiją. Policijos teigimu, asmenys besiruošiantys įgyti arba parduoti egzaminų užduotis net jei jos žinomai neatitinka realybės, visais atvejais sulauks policijos pareigūnų dėmesio ir bus baudžiami įstatymo numatyta tvarka.

Brandos egzaminai sulaukia ne tik abiturientų, tačiau ir lengvo pasipelnymo siekiančių sukčių dėmesio. Nors tiek NŠA, tiek Kriminalinės policijos biuro atstovai pastebi, kad kasmet bandymų sukčiauti fiksuojama vienetai, tačiau situacija bus stebima atidžiai.

„Nesąžiningų žmonių, bandančių apgaulės būdu pasipelnyti iš abiturientų, pasitaiko vis mažiau. Situacija pasikeitė iš esmės, kai egzaminų užduotys buvo prilygintos tarnybos paslapčiai, o jų paviešinimas gresia baudžiamąja atsakomybe“, – pranešime spaudai cituojama NŠA direktorė Rūta Krasauskienė.

Valstybinio brandos egzamino užduotys yra dokumentai, sudarantys tarnybos paslaptį, jiems priskiriama „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma. Valstybinio brandos egzamino užduotys tarnybos paslaptimi išlieka iki užduotims patenkant į valstybinio egzamino patalpą ir teisėtai bei tiksliai nustatytu laiku prakerpant vokus.

Brandos egzaminų sesijos metu pareigūnai vykdo tikslinę su egzaminais susijusios informacijos stebėseną internete. Bendrais policijos ir NŠA veiksmais siekiama, kad egzaminų sesijos metu laiku būtų užkirstas kelias galimiems piktnaudžiavimams.

„Geriausias nusikaltimas – tai neįvykęs nusikaltimas, todėl itin didelis policijos dėmesys ir resursai yra nukreipti į savalaikį galimų grėsmių identifikavimą ir galimos nusikalstamos veikos užkardymą. Tiek valstybinių brandos egzaminų sesijos laikotarpiu, tiek iki sesijos pradžios šalies policijos pareigūnai naudodami įvairius technologinius įrankius nuolatos stebi viešąją erdvę, atidžiai vertina iš piliečių ir įvairių institucijų gautą informaciją. Šių priemonių pagalba siekiame užkirsti kelią bet kokiems pažeidimams, susijusiems su egzaminų užduočių turinio atskleidimu, tokių užduočių pardavimu ir galimiems piktnaudžiavimo atvejams“, – pranešime akcentuoja Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Audrius Valeika. 

Jo teigimu, identifikavus padarytas nusikalstamas veikas, nedelsiant pradedamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu siekiama išsiaiškinti visas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes ir nustatyti visus kaltus asmenis.

Asmenys tiek internetinėje erdvėje, tiek bendraudami gyvai, besiruošiantys įgyti arba parduoti egzaminų užduotis, net jei jos žinomai neatitinka realybės, visais atvejais sulauks policijos pareigūnų dėmesio ir bus baudžiami įstatymo numatyta tvarka.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI