JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Lietuvos istorija: 16 faktų

Lietuvos istorija: 16 faktų, kuriuos verta žinoti kiekvienam

Kviečiame susipažinti su šiais įdomiais faktais apie Lietuvą.

Lietuvos vardas pasaulyje žinomas daugiau nei tūkstantį metų, nuo tada, kai pirmą kartą 1009-aisais buvo užrašytas Kvedlinburgo analuose. Štai keletas įdomių faktų apie mūsų valstybę:

1. Lietuvos teritorijoje pirmieji žmonės pasirodė maždaug 12 000–14 000 metų pr. Kr. Šylant klimatui, į Rytų Baltijos regioną traukė šiaurės elnių kaimenės, o paskui jas – ir elnių medžiotojų grupelės. 3000–2500 metais pr. Kr. Lietuvos žemes atrado iš Centrinės Europos atklydę indoeuropiečiai – baltai.

2. Dešimtame amžiuje pagonys baltai pateko į katalikiškosios Europos misijų akiratį. 1009 metais Šv. Brunono misijos aprašyme pirmą kartą ir buvo paminėtas Lietuvos vardas.

3. Viduramžiais Lietuva buvo sukūrusi didžią savo valstybę – Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK). Į pasaulio žemėlapius ji įrašyta 1253 m. liepos 6 d., kai buvo karūnuotas suvienytos Lietuvos valdovas Mindaugas. Popiežiaus bule Lietuvos valstybei suteiktas aukščiausias – karalystės – titulas. Jis reiškė, kad Vakarų Europa pripažino Lietuvą ir priėmė ją į savo politinės sistemos šeimą.

4. Svarbią pergalę 1410 metais Lietuva iškovojo Žalgirio mūšyje. Prie Vyslos upės su Lenkijos kariuomene susijungusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė įsiveržė į Vokiečių ordino teritoriją ir susikovė su jo kariuomene.

5. Ant Vilniaus universiteto senosios observatorijos sienos užrašyta: Hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes. 1579 metais įkurtas Vilniaus universitetas buvo ne tik svarbiausia Lietuvos mokykla, davusi pradžią visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms, ne tik didžiausias kultūros centras, bet ir mokslo įstaiga, padariusi milžinišką įtaką Europos mokslui.

6. Jokia kita kalba savo žodyne neturi žodžio „knygnešys“, nes knygnešystė – ypatingas reiškinys, kultūrinis sąjūdis, apsaugojęs lietuvių kalbą nuo išnykimo. Numalšinusi 1863–1864 metų sukilimą, Rusijos imperijos valdžia įvedė draudimą spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius, parašytus lotyniškomis raidėmis. Draudimas galiojo 40 metų, visą tą laiką lietuviški leidiniai buvo spausdinami užsienyje, daugiausia tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje. Atspausdintas knygas, laikraščius ir žurnalus knygnešiai gabeno per sieną. Tai buvo itin pavojingas darbas, knygnešiams reikėdavo pereiti tris sargybos linijas, tuos, kuriuos sugaudavo, – be gailesčio bausdavo. Knygnešystė tapo svarbia lietuvių tautinio sąjūdžio dalimi, tikru XIX amžiaus Lietuvos istorijos fenomenu.

7. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba – 20 drąsių ir ryžtingų tautos patikėtinių – pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Juo buvo paskelbta, kad atkuriama nepriklausoma Lietuvos valstybė, demokratinė ir laisva nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Lietuvos sostine paskelbtas Vilnius.

8. Valstybės pakilimo simboliu tapo lietuvių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žygdarbis – 1933 metais jiedu vieni pirmųjų pasaulyje perskrido Atlanto vandenyną. Pakilę Niujorke, jie planavo nusileisti Kaune, tačiau lėktuvo „Lituanica“ Lietuva nesulaukė. Įveikę Atlantą, lakūnai žuvo tuometėje Vokietijoje, iki tikslo likus skristi vos keletui valandų. Savo skrydį Darius ir Girėnas skyrė būsimoms kartoms ir oreivystės ateičiai, o pasaulio spauda jį pripažino drąsiausiu ir rizikingiausiu pakilimu transatlantinių lėktuvų skrydžių istorijoje.

9. Tai, kas jaunoje nepriklausomoje valstybėje buvo kurta su didžiule meile, sugriuvo 1940 m. birželio 15 d., kai Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Nuo 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo bene tamsiausias laikas mūsų šaliai.

10. Tikėjimą ir viltį Lietuvos žmonėms įkvėpė 1988-ųjų birželį įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Laisvės judėjimas apėmė visą šalį, garsas apie Lietuvos didelį laisvės troškimą pasiekė pasaulį. 1989 m. rugpjūčio 23 d., minėdami 50-ąsias Ribentropo–Molotovo pakto, panaikinusio Baltijos šalių nepriklausomybę, metines, lietuviai susikibo rankomis su latviais ir estais. Gyva grandinė nusitiesė per tris Baltijos šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną. Net 650 kilometrų gyvasis Baltijos kelias simboliškai atskyrė Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos.

11. 1990 m. kovo 11 d. į posėdžių salę susirinkę Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos- Atkuriamojo Seimo deputatai priėmė Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą. Drąsus iššūkis paskatino Sovietų Sąjungos griūtį.

12. 1991 m. sausio 13 d. Maskva Lietuvos nepriklausomybę bandė užgniaužti kulkomis ir tankais. Dainuojančios revoliucijos tai nesustabdė. Pasaulis pripažino Lietuvos nepriklausomybę, o drąsi šalis tapo pasaulio istorijos kūrėja – po Kovo 11-osios Akto susiformavusi grandininė reakcija ne tik išjudino, bet ir sugriovė sovietų imperiją. Lietuva trečią kartą istorijoje pradėjo laisvą epochą.

13. 2004 metų kovo 29 dieną Lietuva tapo NATO nare.

14. 2004 metų gegužės 1 dieną Lietuva tapo pilnateise Europos Sąjungos nare.

15. 2015 metų sausio 12 dieną euras tapo oficialia Lietuvos valiuta.

16. 2017 metų kovo 29 dieną Berlyne rastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas lietuvių kalba ir vertimas į vokiečių kalbą.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI