JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kaip padėti sportuoti raidos sutrikimų turintiems vaikams?

Kaip padėti sportuoti raidos sutrikimų turintiems vaikams?

Visuotinai žinoma, kad fizinis aktyvumas pagerina psichologinę asmens būseną, teigiamai veikia centrinės nervų sistemos procesus, pagerina nuotaiką. Tačiau sutrikusios raidos, ypač turintys autizmą, vaikai sportinėse veikose dalyvauja žymiai rečiau, tai tampa dideliu išbandymu. Fizinį aktyvumą apsunkina neurologiniai trikdžiai, didelis energijos ir ištvermės poreikis, emocinės problemos. Daugeliui vaikų dėl sensorinės integracijos sutrikimų sunku prisitaikyti naujoje vietoje, suprasti ir vykdyti nurodymus, būti dideliame vaikų būryje.

Kita vertus – su vaikais dirbantiems sporto specialistams trūksta tinkamo pasirengimo, noro, reikiamų gebėjimų įtraukti visus vaikus į bendras sportines veiklas, tinkamai parinkti užduotis, organizuoti užsiėmimo eigą, susidoroti su jo metu vaikams kylančiais emociniais ar komunikaciniais sunkumais.

Siekdami sudaryti galimybes visiems vaikams sportuoti, o sporto specialistams geriau pasirengti ir organizuoti sporto veiklas, medikų, psichologų, elgesio analizės specialistų komanda parengė metodinį leidinį Kaip padėti sportuoti raidos sutrikimų turintiems vaikams?

Leidinyje paprasta ir patrauklia forma pateikiama praktinė informacija apie sutrikimo pobūdį, analizuojama, kodėl raidos sutrikimų turintys vaikai „nenori“ sportuoti, aptariami užsiėmimuose galintys kilti sunkumai bei siūlomi jų sprendimo būdai, pateikiami užsiėmimų planai bei vizualinės pagalbos priemonės, pateikiami jų  pasiekimų vertinimo pavyzdžiai. Leidinyje pateikiami praktinio darbo metodai išbandyti VŠĮ „Švietimo pagalbos projektai“ tiesiogiai dirbant su įvairaus amžiaus ir gebėjimų autizmo sutrikimą turinčiais vaikais.

Leidinys sporto specialistams, pedagogams tėvams yra viešai prieinamas VŠĮ „Švietimo pagalbos projektai“ svetainėje https://www.projektaisvietimui.lt/

Metodinė priemonė parengta įgyvendinant projektą „Sporto specialistų, dirbančių su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, kvalifikacijos tobulinimas“. Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI