JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Ką piešinys pasako apie vaiką: 2 piešinių analizė

Ką piešinys pasako apie vaiką: 2 piešinių analizė

Vaikų piešinius paprastai vertina tik patyrę šios srities specialistai – psichologai ar dailės terapeutai. Tai, kad piešinys daug ką pasako apie jo šeimininką, abejoti neverta. Dviejų vaikučių piešinius komentuoja psichologė Jurga Dapkevičienė.

Kaip „skaityti“ vaiko piešinį

Technika 

Lapo dydis išduoda, kokią vietą vaikas jaučiasi šeimoje užimantis. Jei galėdamas rinktis pirmenybę teikia mažiems lapams, greičiausiai nepasitiki savimi. Didelis formatas išduoda arba didelį vaiko pasitikėjimą, arba bandymą atsverti menkavertiškumo jausmą. 

Ištisa, nenutrūkstanti piešinio linija odo stabilią, ramią emocinę būseną. Netolygi, trūkinėjanti – abejones, nerimą. 

Jei piešdamas vaikas stipriai spaudžia pieštuką ar kreidelę, tai rodo, kad greičiausiai yra aktyvus, energingas, o gal supykęs arba kažkuo labai susidomėjęs. Jei linija silpna, neaiški, vaikui trūksta pasitikėjimo, abejoja, o gal jaučiasi pavargęs. 

Jei piešia labai kruopščiai, tvarkingai, tai rodo, kad siekia būti tobulas, save labai kontroliuoti.

Kompozicija

Jei svarbiausius objektus vaikas išdėsto viršutinėje lapo dalyje, tai rodo, kad yra smalsus, trokšta žinių. Ore pakibęs piešinys gali rodyti, kad vaikas skrajoja padebesiais, yra svajotojas, atitrūkęs nuo tikrovės. Jei svarbiausi herojai ir objektai „sutupdyti“ lapo apačioje, tai rodo, kad vaikas orientuojasi į praktinę veiklą, siekia tikrovės pažinimo. 

Jei piešinys pasislinkęs į kairę, gali reikšti, kad vaikas nesugeba „paleisti“ praeities, t. y. kažkoks praeities įvykis yra prikaustęs visą jo dėmesį ir jėgas, trukdo pažinti dabartį. 

Herojai: aš ir kiti

Jei vaikas piešia šeimą, atkreipkite dėmesį, kada, kur ir kaip vaizduoja jos narius. Palyginkite piešinio herojų skaičių ir tikrąją šeimos sudėtį. Jei piešinyje trūksta kurio nors šeimos nario, tai rodo, kad vaikui jis sukelia nemalonius jausmus (tačiau gali atspindėti ir neseniai įvykusį konfliktą).

Jei piešia gyvūnus, nors šeima jų neturi, gali būti, kad vaikui trūksta šilumos, pastovaus ryšio. Pirmiausia vaikas piešia jam svarbiausią šeimos narį. Sveikas, savimi pasitikintis, šeimoje gerai besijaučiantis vaikas svarbiausiu laiko save. Jei savęs nepiešia, greičiausiai jaučiasi nereikalingas, neranda sau vietos. 

Save vaikas dažniausiai piešia šalia to žmogaus, prie kurio yra labiausiai prisirišęs.

Toliausiai nuo visų vaizduojamas tas žmogus, kuris kelia mažiausiai simpatijų.

Figūrų dydis taip pat atspindi jų svarbą. Jei save vaikas piešia labai mažytį, smulkų, greičiausiai jaučiasi nesvarbus. 

Yra teorijų, teigiančių, kad saulė piešinyje taip pat reiškia šeimos narius. Jei saulė atsiduria kairėje lapo pusėje, ji reiškia mamą, jei dešinėje – tėtį, centre – patį vaiką. Kuo spinduliai didesni, ilgesni, tuo didesnė yra mamos ar tėčio įtaka vaikui.

Gedo (7 m.) piešinys ir jo interpretacija

 

„Į akis krinta kampuotos, aštrios, aukštyn kylančios linijos, daug raudonos spalvos, daug veiksmo. Pirmieji klausimai autoriui ir būtų tokie: „Kas čia vyksta?“, „Ką veikia visi šie žmogeliukai?“, „Ką jie nori padaryti?“, „Kaip jie jaučiasi?“, „Ką galvoja?“. Atrodo, kad Gedas yra labai energingas, stiprus, veržlus ir atkaklus berniukas, o šie klausimai galėtų atskleisti šiuo metu jam rūpinčius dalykus, jo tikslus. Piešinyje svarbiausias yra veiksmas, tai svarbiau nei išbaigtas piešinys, detalės. Veržliai pasakojama kažkokia istorija, atrodo, kad vyksta kova. Kyla grėsmė net saulei! Norisi klausti: „Su kuo tu dažniausiai kovoji?“, „Ko sieki?“, „Kodėl?“ Kai kurios figūros piešinyje neatpažįstamos, svarbu būtų sužinoti, kas tai, kam jų reikia. Gali būti, kad šis siužetas yra bent iš dalies nulemtas neseniai matyto filmo.“

Guostės (11 m.) piešinys ir jo interpretacija

„Piešinys labai spalvingas ir išbaigtas. Matyti, kad mergaitė stengėsi ir stropiai dirbo. Piešinio siužetas originalus, netikėtas: gėlėtoje pievoje matome svajingai galvą pakreipusį šuniuką, virš kurio debesėliai neša vaivorykštę, kampe į dangų kyla trys spalvoti balionai. Atrodo, kad mergaitei būdinga laisva minties raiška, polinkis svajoti ir fantazuoti, atitrūkti nuo tikrovės. Norisi paklausti: „Ką šuniukas veikia? Kaip jis jaučiasi? Kas juo rūpinasi? Ar jis turi draugų?“ Balionų grupė tikriausiai atspindi šeimos sudėtį ar kitą mergaitei artimą ir svarbią grupę. Klausčiau: „Iš kur atsirado šie balionai?“, „Kam jie priklauso?“, „Kodėl jis skraido trise?“, „Kur skrenda?“.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI