JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigos pasirengusios vėl susitikti su vaikais

Kauno ikimokyklinio ugdymo įstaigos pasirengusios vėl susitikti su vaikais

Kaune visos ikimokyklinį ugdymą teikiančios įstaigos dirba nuotoliniu būdu, vaikučių ugdymas vyksta sklandžiai, o pasikeitus aplinkybėms galėtų pradėti veikti kaip ir anksčiau.

„Kauno darželiai ir visas jų personalas pasirengę grįžti į darbus įprastu ritmu bet kuriuo metu, kai tik Vyriausybės bus leista atnaujinti ikimokyklinį ugdymą“, Eltai sakė miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė.

Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė
Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė
Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Trečiadienį vykusiame Vyriausybės posėdyje apsispręsta palaipsniui sušvelninti dalį dėl koronaviruso pandemijos paskelbto karantino nustatytų apribojimų. Pasak Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio, pirmi iš ugdymo įstaigų Lietuvoje galėtų atsidaryti vaikų darželiai.

Ar parengtos kokios specialios vaikų ir personalo apsaugos programos, ar darželių darbuotojai yra apmokyti dirbti neįprastomis sąlygomis?

Darželiai savo veiklą iš naujo organizuos laikydamiesi visų sveikatos apsaugos rekomendacijų bei vadovaudamiesi specialiųjų darželių, skirtų medikų ir policijos darbuotojų mažamečiams, patirtimi. Darbuotojai dėvės kaukes, naudos kitas apsaugos priemones. Patalpos bus nuolatos dezinfekuojamos, valomos ir vėdinamos, kiekvieną rytą tikrinama personalo ir į darželius atvedamų vaikų temperatūra ir bendra sveikatos būklė. 

Kaip kol kas vyksta nuotolinis ugdymas ir kiek procentų auklėtinių jis tikrai pasiekė pagal prisijungimus ir originalias pamokėles, o ne pagal tuos atvejus, kai po auklėtojos įrašyto pasisveikinimo vaikams kelias dienas transliuojami tie patys filmukai, tegul ir pamokantys, kaip valytis dantis ar daryti mankštą?

Kiekviena ugdymo įstaiga yra pasitvirtinusi individualius nuotolinio mokymo aprašus ir savo interneto svetainėse teikia informaciją apie mokymuisi naudojamas platformas. Mokomoji medžiaga  pedagogų parengti vaizdo pranešimai, teminės užduotys pagal ugdymo sritis ir grupės vaikų gebėjimus – taip pat skelbiami el. dienynuose. 

Švietimo specialistai parengė individualias pratybas vaikams: užduotis ir konsultacijas, tiesiogines vaizdo transliacijas. Jų metu vaikas atlieka užduotis, o logopedas ar auklėtoja vertina vaiko rezultatus bei teikia tiesioginę pagalbą. Mažamečiai taip pat įtraukiami į nuotolines meninio ugdymo pamokas, per kurias vaikas žiūri animacinius filmukus ir turi atlikti su tuo susijusias kūrybines užduotis bei pratimus. Psichologas kartą per savaitę tėvams priimtinu būdu susisiekia su psichologinę švietimo pagalbą gaunančiomis šeimomis ir jas konsultuoja visais rūpimais klausimais. Tuo pačiu specialistai išsiaiškina, kaip vaikui sekasi nuotolinio mokymosi procesas.

Dar kovo 24-ąją Kauno pedagogų kvalifikacijos centras prisijungė prie Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos. Jos platformoje mokytojai galėjo dalintis gerąja patirtimi, užmegzti naujus ryšius su kitų miestų pedagogais, viešinti savo veiklą ir projektus bei gauti konsultacijas nuotolinio mokymo(-si), virtualaus mobilumo, virtualios mokymosi aplinkos administravimo, vaizdo konferencijų organizavimo klausimais. Per balandžio mėnesį įvyko net 49 nuotoliniai renginiai.

Kiek Kauno vaikų darželiuose dirba rizikingo amžiaus (dėl koronaviruso pandemijos) darbuotojų?

Kauno miesto ikimokyklinį ugdymą teikiančiose įstaigose dirba apie 12 procentų darbuotojų, kurių amžius yra 60 metų ir vyresni. 

Visoje šalyje jaučiamas ne tik mokytojų, bet ir įstaigų direktorių trūkumas, tačiau stojančiųjų į pedagogiką skaičius kasmet mažėja, dėl to mažėja ir kvalifikuotų specialistų pasiūla. Šiuo metu Kauno mieste ieškoma 3 specialistų, kurie papildytų ikimokyklinį ugdymą teikiančių įstaigų personalą. 

Kalbant ne tik apie darželius, bet ir apie mokyklas, Kaunas pirmasis Lietuvoje pritaikė unikalų pedagogų bei švietimo įstaigų vadovų trūkumo problemos sprendimo būdą, – pakvietė universitetų dėstytojus įgyti pedagogo kvalifikaciją. Šiemet bus renkama antroji dėstytojų grupė. Dalis pirmosios grupės absolventų jau sėkmingai dirba Kauno ugdymo įstaigose.

Ar neužvilkintas vaikų darželių laikinų vadovų pakeitimo nuolatiniais procesas?

Nacionalinė švietimo agentūra pagal Vyriausybės nutarimą skelbti karantiną laikinai sustabdė vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimą arba jam prilygintą vertinimą. Kol sustabdytas kompetencijų vertinimas, konkursai eiti vadovo pareigas taip pat negali būti rengiami.

Kiek Kaune iš viso darželių, juos lankančių darželinukų bei mažuosius ugdančių darbuotojų?

Kauno mieste yra 93 ikimokyklinį ugdymą teikiančios, Kauno miesto savivaldybei pavaldžios įstaigos. Jose ugdoma 14 500 mažamečių, dirba 1 900 pedagogų, iš jų 1 290 – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI