JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Pirmadienį atnaujinama darželių veikla

Pirmadienį atnaujinama darželių veikla, vaikams leista grįžti į būrelius

Nuo pirmadienio, švelninant karantiną, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą vėl leista organizuoti ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigose, taip pat atnaujinama neformaliojo vaikų švietimo veikla. Šios veiklos bus leidžiamos tik užtikrinant Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) nustatytus nustatytus infekcijos plitimo prevencijos reikalavimus.

Darželiams teks įgyvendinti daug sąlygų

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas galės būti organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje, – jei šeima pageidaus, galės vaiką atvesti į darželį. Visgi SAM numato, kad vaikus, kurie serga lėtinėmis ligomis arba gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais žmonėmis, ir toliau bus rekomenduojama ugdyti namuose. Be to, net jei vaikas sveikas, jį leisti į ugdymo įstaigą neprivaloma – tėvai galės jį ir toliau prižiūrėti namuose.

SAM ikimokyklinio ugdymo įstaigoms taip pat nurodo maksimaliai laikytis grupių izoliacijos principo: vaikams nuolat lankyti tą pačią grupę, grupės veiklą vykdyti taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek lauke. Nurodoma riboti ir skirtingose grupėse dirbančių darbuotojų kontaktą, jei jo išvengti neįmanoma, riboti kontakto laiką, išlaikyti saugų atstumą.

Numatyta, kad vaikai bus maitinami grupės patalpose. Jei tokių sąlygų nėra ir valgoma bendroje salėje, joje vienu metu gali valgyti tik vienos grupės vaikai pagal iš anksto parengtą grafiką, o po kiekvienos grupės patalpa išvėdinama ir išvaloma.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos turės užtikrinti, kad nebūtų organizuojamos bendros veiklos kelioms vaikų grupėms, kad šalia įėjimų į patalpas būtų galimybės rankų dezinfekcijai. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, į darželį nebus priimami.

SAM taip pat informuoja, kad darbuotojai, priimantys vaikus į įstaigą, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Įstaigoje turės dirbti tik darbuotojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo ligų takų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių. Atvykus į darbą, jiems bus matuojama temperatūra.

Nurodoma ir tai, kad ugdymo įstaigose turės būti užtikrinamos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo). Kriaukles ir kiti sanitarinius mazgus, kuriais naudojasi kelios vaikų grupės, reikės dezinfekuoti kiekvieną kartą jais pasinaudojus vienam vaikui. Ugdymo paslaugų teikimo patalpos turės būti išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Vaikai vėl galės grįžti į būrelius, edukacinius užsiėmimus

Nuo pirmadienio būreliai, edukaciniai užsiėmimai ir kita neformaliojo ugdymo veikla taip pat vėl galės vykti įprastu būdu. Svarbu tai, kad, siekiant užtikrinti saugią aplinką ir vaikams, ir įstaigų personalui, grupėse negalės būti daugiau nei 10 vaikų, o į tokius užsiėmimus galės būti vedami tik sveiki vaikai.

SAM numato, kad neformaliojo vaikų švietimo veikla galės būti organizuojama ne didesnėmis kaip 10 vaikų grupėmis. Taip pat turės būti užtikrinama, kad kiekvienam vaikui patalpose būtų skiriamas ne mažesnis kaip 5 kvadratinių metrų plotas. Tiek lauke, tiek patalpose turės būti laikomasi grupių izoliacijos principo, kad skirtingų grupių vaikai nesimaišytų, dalyvautų tik tos pačios grupės veiklose. Vienos vaikų grupės veiklas patariama organizuoti toje pačioje vienoje patalpoje, o dar geriau, jeigu tai įmanoma, – lauke.

Pažymima, kad darbuotojai turės laikytis ne mažesnio kaip 1 metro atstumo vienas nuo kito ir vaikų. Jei tai neįmanoma, išvengti fizinio kontakto arba jį riboti (trumpiau nei 15 min.). Darbuotojams uždarose patalpose rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

Rekomenduojama prie įėjimo matuoti ir visų vaikų kūno temperatūrą ir neįleisti karščiuojančių bei turinčių kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių praneša SAM. Jei vaikų vasaros stovyklose vaikai apgyvendinami, rekomenduojama vaikų kūno temperatūrą matuoti vieną kartą per dieną.

SAM pažymi, kad, organizuojant maitinimą, geriau, kad vaikai būtų maitinami tose pačiose patalpose, kur ir vyksta užsiėmimai. Jei tokios galimybės nėra ir vaikai maitinami valgyklose, jie turi ateiti po vieną grupę pagal iš anksto parengtą grafiką. Maitinimas švediško stalo principu negali būti organizuojamas. Kai pavalgo viena grupė, valgyklos salė turi būti išvėdinama ir išvaloma. Vasaros stovyklose maitinimą siūloma pagal galimybes organizuoti lauke.

Nurodymuose taip pat pažymima, kad neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo vietoje turi būti sudarytos sąlygos rankų higienai: praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, skystas muilas, vienkartiniai rankšluosčiai. Patalpos, kuriose vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną, dažnai liečiami paviršiai valomi valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną.

Rekomenduojama tėvams į neformaliojo vaikų švietimo veiklas nevesti vaikų, jeigu jie serga lėtinėmis ligomis.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI