JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Įstatymo pataisa neleis skriausti našliais likusių daugiavaikių šeimų tėvus

Įstatymo pataisa neleis skriausti našliais likusių daugiavaikių šeimų tėvus

Siūloma įteisinti, kad daugiavaikių šeimų tėvai ar motinos, likę našliais, mirus jų sutuoktiniui, kuriam buvo paskirta ir mokama antrojo laipsnio valstybinė pensija, toliau turėtų teisę gauti šią pensiją.

Tokį Valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektą Seimo Peticijų komisijos vardu įregistravo šios komisijos pirmininkas konservatorius Edmundas Pupinis.

Komisija mano, kad yra neteisinga nemokėti antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikiam našliui, nes ši valstybinė pensija nėra vien tik valstybės padėka už vaikų išauginimą, tai yra ir piniginė parama asmeniui.

„Manytina, kad teiginys, jog susidarytų situacija, kai už tą patį nuopelną (vaikų išauginimą) valstybė skirtų išskirtinę padėką valstybinės pensijos forma antrą kartą, yra nepagrįstas, nes ši valstybinė pensija nebūtų mokama antrą kartą jau mirusiam asmeniui, o būtų mokama kitam asmeniui, t. y., našliui arba našlei, nes ši valstybinė pensija yra mokama asmeniui (motinai arba tėvui), o ne šeimai. Be to, valstybinė pensija nėra vien tik apdovanojimas, ji yra ir piniginė parama daugiavaikiam tėvui ar motinai, nors ir labai nedidelė (nesiekia net 120 eurų). Be to, gali būti tokia situacija, kai antrojo laipsnio valstybinę pensiją gavusi daugiavaikė motina šia teise pasinaudojo tik kelerius metus ar mėnesius, nes mirė, todėl tikslinga, kad toliau ši valstybinė pensija Valstybinių pensijų įstatyme nustatytomis sąlygomis būtų mokama našliu ar našle likusiam tėvui arba motinai“, – sakoma dokumento aiškinamajame rašte.

Įregistruotu projektu siekiama tenkinti Albino Antano Kazlausko peticiją „Dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikiams tėvams“. Peticijų komisija pernai rugsėjo 23 d. priėmė sprendimą tenkinti joje pateiktą pasiūlymą inicijuoti įstatymą, kad nebūtų skriaudžiami daugiavaikių šeimų tėvai, likę našliais. Seimas pritarė šiai komisijos išvadai ir pernai rugsėjo 29 d. priėmė Seimo protokolinį nutarimą tenkinti pasiūlymą. Pagal Peticijų įstatymą, šis Seimo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Pagal galiojantį 2017 m. lapkričio 21 d. pataisytą Valstybinių pensijų įstatymą, jeigu daugiavaikiai motina arba tėvas pasinaudojo teise į antrojo laipsnio valstybinę pensiją pagal šio įstatymo nuostatas, kitam iš jų ši pensija neskiriama, net ir tuo atveju, jeigu antrojo laipsnio valstybinę pensiją gavę daugiavaikiai motina ar tėvas mirė.

Seimo Peticijų komisijos pirmininko E. Pupinio duomenimis, šiuo metu 8890 asmenų gauna antrojo laipsnio valstybines pensijas kaip daugiavaikiai tėvai, iš jų – 8791 motina.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI