JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kaunas jau turi Lietuvoje pirmąją tarptautinę valstybinę mokyklą

Kaunas jau turi Lietuvoje pirmąją tarptautinę valstybinę mokyklą

Garbingą 90 metų jubiliejų rugsėjį švęsianti Kauno Jono Jablonskio gimnazija gali didžiuotis ne tik turtinga įstaigos istorija ir ilgametėmis tradicijomis, bet ir tapusi pirmąja tarptautine valstybine mokykla šalyje. Gimnazijoje įgyvendinamos net dvi Tarptautinio bakalaureato programos – vidurinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo, o jų diplomus pripažįsta viso pasaulio aukštosios mokyklos, – praneša Kauno miesto savivaldybė.

Anglų kalba dėstoma Tarptautinio bakalaureato diplomo programa (angl. Diploma Programme – DP), skirta III–IV gimnazijos klasių auklėtiniams, J. Jablonskio gimnazijoje jau 2020 metais, – primena Savivaldybės atstovė Rasa Markauskaitė, o nuo šio rugsėjo I–II klasių gimnazistai bus priimami į naujai akredituotą pagrindinio ugdymo programą (angl. Middle Years Programme – MYP). Mokinių individualūs planai sudaryti, remiantis nacionaline pagrindinio ugdymo programa ir reikalavimais bei daugiau kaip 100 šalių taikomomis Tarptautinio bakalaureato programų metodikomis. Pagal aukščiausius standartus ugdomi gimnazistai skatinami būti aktyviais, atvirais ir visą gyvenimą besimokančiais žmonėmis. 

Dvejų metų trukmės Tarptautinio bakalaureato pagrindinio ugdymo programoje bus lavinami vaikai, kurie nori įgyti pasauliniu mastu pripažįstamą išsilavinimą ir išbandyti savo jėgas mokantis įvairius dalykus anglų kalba. 

Programos dalyviai taip pat vykdo socialines veiklas ir teikia pagalbą kitiems (angl. Service as Action), aktyviai įsitraukdami į visuomeninį Kauno miesto gyvenimą. Jų veiklos gali būti trejopos – siūlomos gimnazijos, įkvėptos mokomojo dalyko ar mokytojo bei laisvai pasirenkamos paties vaiko. MYP klasės mokiniai taip pat turės parengti ir pristatyti savo asmeninį projektą (angl. MYP Personal Project). Jo metu atskleidžiamos svarbios planavimo, informacijos paieškos, teksto analizės bei kūrimo, pristatymo raštu ir žodžiu rengimo kompetencijos. Asmeninius projektus vaikai įgyvendina padedami gimnazijos Tarptautinio bakalaureato mokytojų – projekto vadovų (angl. Project Supervisor), – teigia gimnazijos atstovai.

„Nors tarptautinio bakalaureato programos vykdomos šalies didžiuosiuose miestuose, tačiau mūsų gimnazija tapo vienintele, kuri tokiu lygmeniu pripažinta net du kartus. Nuo šiol plataus spektro nemokamą tarptautinį išsilavinimą čia galės įgyti I–IV klasių gimnazistai. Neabejoju, kad su tokiu žinių bagažu gimnazijos abiturientai galės sėkmingai siekti akademinių bei profesinių aukštumų bet kuriame Lietuvos ar užsienio universitete“, – teigė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė.

Tarptautinio bakalaureato programos – bendras Kauno miesto savivaldybės, J. Jablonskio gimnazijos administracijos ir mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo rezultatas. Ruošiantis jų įgyvendinimui, buvo įsteigta tarptautinius standartus atitinkanti gamtos mokslų laboratorija, atnaujinta gimnazijos infrastruktūra bei modernizuota biblioteka-informacinis centras. DP ir MYP programose dirbantys gimnazijos pedagogai kompetencijas tobulino specialiuose Tarptautinio bakalaureato organizacijos (TBO) rengiamuose kursuose bei gerino savo anglų kalbos įgūdžius, plėtė dalykines kompetencijas Lietuvos universitetuose. Mokytojai taip pat planavo TBO standartus atitinkantį ugdymo turinį, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą.

Gimnazistų pamokų turinys sudarytas iš 8 dalykų grupių: kalbos ir literatūros (lietuvių ir anglų kalbomis), užsienio kalbos (vokiečių, prancūzų arba rusų), matematikos, socialinių mokslų (istorija, geografija bei įvadas į mokslinį ir kritinį mąstymą), gamtos mokslų (biologija, chemija ir fizika), technologijų (IT ir produkto dizainas), menų ir fizinės kultūros bei sveikatos ugdymo. Per mokslo metus įgytos žinios bus įtvirtinamos ne tik teoriškai, bet ir praktikai. Tokia metodika taikoma siekiant stiprinti socialinius ir komunikavimo įgūdžius, kritinio ir kūrybinio mąstymo kompetencijas.

Planuojama, kad ugdymo programas anglų kalba netrukus mieste galės pasiūlyti ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija. Šiuo metu ji yra Tarptautinio bakalaureato pradinio (angl. Primary Years Programme – PYP) ir pagrindinio (MYP) ugdymo programų kandidatė. 

Ekspertams teigiamai įvertinus šios progimnazijos pasiruošimą tapti tarptautinės švietimo sistemos dalimi, mieste būtų sudarytos sąlygos nuo pat pradinės klasės suolo iki mokyklos baigimo iš užsienio sugrįžusiems vaikams, Kaune apsistojusiems užsieniečiams ir kitiems gabiems mokiniams ugdytis pagal tarptautinius standartus atitinkančią programą, – akcentuojama Savivaldybės pranešime.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI