JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzaminą išlaikė 94

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzaminą išlaikė 94,3 proc. mokinių

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzaminą išlaikė 94,3 proc. mokinių, praneša Nacionalinė švietimo agentūra, penktadienį paskelbusi šio egzamino rezultatus.

Šiais metais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą laikė 7550 abiturientų. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2,85 proc. mokinių. Praėjusiais metais lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą laikė 8352 abiturientai. Jį išlaikė 93,5 proc. mokinių. Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2,5 proc. laikiusiųjų egzaminą.

Taip pat skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino rezultatai. Jį laikė 13 abiturientų. Visi egzaminą išlaikė.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniame brandos egzamine mokiniai galėjo rinktis samprotavimo rašinio temas „Kas žmogui suteikia laimę?“ (rekomenduojami autoriai: Vincas Kudirka, Juozas Tumas-Vaižgantas) ir „Ar literatūra padeda žmonėms suprasti save ir pasaulį?“ (rekomenduojami pasirinkti autoriai: Vincas Mykolaitis-Putinas, Justinas Marcinkevičius).

Nusprendusieji rašyti literatūrinį rašinį galėjo imtis „Santykis su kitokiu žmogumi literatūroje“ arba „Kaltė ir atgaila literatūroje“ temų bei remtis šiais rekomenduojamais autoriais: Vincas Krėvė ir Jurgis Savickis (pirmoji tema), Jonas Biliūnas ir Salomėja Nėris (antroji tema).

Mokiniai turėjo remtis bent vienu privalomu autoriumi, tačiau jį galėjo rinktis ne tik iš tų, kurie buvo nurodyti prie temos, bet iš visų 26 šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie buvo pateikti užduoties sąsiuvinyje.

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galėjo naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino rezultatus numatoma paskelbti iki liepos 16 dienos.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas yra vienintelis privalomas siekiant gauti brandos atestatą. Tai ir vienintelis egzaminas, kurį neišlaikę per pagrindinę sesiją abiturientai gali perlaikyti pakartotinės sesijos metu. Pakartotinėje sesijoje bus galima perlaikyti mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą liepos 20 dieną.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI