JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kontaktinio ugdymo spragos – virusas greičiau plinta dėl uždarose patalpose nekontroliuojamos oro kokybės

Kontaktinio ugdymo spragos – virusas greičiau plinta dėl uždarose patalpose nekontroliuojamos oro kokybės

Ugdymo įstaigose sergančiųjų skaičiai auga kasdien. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad svarbios ne tik jau įprastos prevencijos taktikos, bet ir itin reikšmingas rodiklis, kuris gali lemti, ar virusas bus suvaldytas, ar pradės plisti. 

Europos šildymo, vėsinimo ir oro kondicionavimo asociacijų federacijos paskelbė rekomendacijas, kuriose nurodoma, kad geriausias Covid plitimo prevencijos būdas – infekuotų, galinčių užkrėsti kitus atskyrimas. Tai reiškia, jei tik įmanoma, visos priemonės turi būti orientuotos į tai. Kai infekuotas asmuo jau yra patalpose, tuomet kalbame apie rizikos mažinimą. O tai galima padaryti sumažinant oru plintančių virusų koncentraciją.

Specialistų rekomendacijose nurodoma, kad mokymo klasėse ir kabinetuose vidutinė CO2 koncentracija, išmatuota nuo pamokų pradžios iki pabaigos, neturi viršyti 2745 mg/m3 (1500 ppm). Tad kaip pasirūpinti ir užtikrinti svarbiausio oro kokybinio parametro kiekį klasėje, kad galėtume jaustis saugesni dėl vaikų sveikatos?

KTU Statybos ir architektūros fakulteto dekanas, prof. Andrius Jurelionis sako, kad vėdinimas ugdymo įstaigose gali būti labai efektyvus siekiant suvaldyti viruso plitimo riziką, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad tam reikalingos žinios, kaip racionaliai, teisingai vėdinti patalpas.

Tai galima daryti vėdinant arba filtruojant orą. Ir kokią sistemą beturėtume, reikia vertinti, kiek efektyviai ji veikia. Tiesioginis virusų matavimas yra brangus, sunkiau realizuojamas. Tačiau matuodami anglies dvideginio koncentraciją galime spręsti, kiek efektyviai veikia vėdinimo sistema, ir pagal CO2 koncentraciją daryti išvadą, ar patalpose vėdinimas yra pakankamas, ar ne. Jei pasirenkame orą filtruoti, tuomet CO2 stebėsena mums bus mažiau naudinga, nes filtruojantys įrenginiai recirkuliuoja patalpos orą, tai reiškia, jį išvalo ir grąžina atgal. Tokiu atveju galime turėti aukštesnę CO2 koncentraciją, nors oras gali būti ir išvalytas. Covid prevencijai monitoringo sistema reikalingiausia tuomet, kai norime vertinti, ar efektyviai vėdiname. O tai šiuo metu daryti itin svarbu, nes gali padėti įvertinti ir suvaldyti riziką.

Stebėti oro kokybę ugdymo įstaigose turėtų tapti savaime suprantamu dalyku

Specialistų teigimu, klasės dažnai yra perpildytos, mokyklose įprastai naudojamas tik natūralus vėdinimas, kuris neužtikrina reikiamos oro kaitos todėl CO2 koncentracija gerokai viršija rekomenduotinas normas, tad šio parametro fiksavimas ir mokėjimas interpretuoti duomenis yra labai svarbus.

,,Mepco“ Pastatų energetikos skyriaus vadovo Gedimino Šilansko teigimu, jei klasėse nėra daviklių, galimybės nustatyti CO2 lygį taip pat nėra, tuomet reikalingas kompleksinis sprendimas, kurio metu būtų vykdomas monitoringas. Tai svarbu ne tik esamoms, bet ir statomoms mokykloms – prioritetas turėtų būti mechaninės vėdinimo sistemos įrengimas, tačiau šis sprendimas reikalauja ir daugiau investicijų, ir laiko.

Svarbu pasirūpinti davikliais, kurie realiu laiku matuotų oro teršalų koncentracijas ir galėtų būti integruojami į išmaniojo pastato sistemas, tuomet būtų užtikrinamas ne tik efektyvus vidaus oro valdymas patalpose, tačiau ir saugi mokymosi aplinka.

Stebėti oro kokybę ugdymo įstaigose jau turėtų tapti ne išimtimi, o savaime suprantamu dalyku. Bet kuriame darželyje ar mokykloje galima instaliuoti monitoringo sistemą, kuri užtikrina tinkamas mikroklimato sąlygas vaikams ir padeda sutaupyti ugdymo įstaigos energijos sąnaudas. Visus parametrus galima stebėti realiu laiku ir kontroliuoti bei vertinti, kokią įtaką daro įvairūs veiksmai. ,,Naudojantis monitoringo sistema, mokyklų atstovai per savo paskyrą patys jungiasi ir stebi realiu laiku atnaujinamus rodiklius. Sistemoje galima matyti klases, laikotarpius bei kintančius mikroklimato parametrus. Rodikliai sistemoje fiksuojami kas dešimt minučių. Pasiekus kritinę ribą, sistema siunčia pranešimą atsakingiems darbuotojams, raginantį atkreipti dėmesį ir išvėdinti patalpas artimiausiu metu.“, – sakė G. Šilanskas.

Kintantys rodikliai gali daryti įtaką ir viruso plitimui, ir vaikų produktyvumui

Ugdymo įstaigų atstovams vis dar kyla abejonių, kaip naudotis monitoringo sistema. Įprastai dauguma mokyklų ir darželių patalpas vėdina natūraliu būdu, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad tam, jog būtų stebima ir užtikrinama oro kokybė, lygiagrečiai su natūraliu vėdinimu pravartu naudoti ir monitoringo sistemą, kuri parodo, ar klasės išvėdinamos tinkamai, kokybiškai. Dėl šios priežasties, reikalinga sistema, kuri išmoko tinkamai naudotis natūraliu vėdinimu.

Kai patalpose sumontuojami belaidžiai matavimo sensoriai, klasėse matuojama oro temperatūra, santykinė drėgmė, papildomai gali būti matuojamas oro slėgis, lakieji organiniai junginiai, triukšmo lygis, ir kt. Tai svarbu ne tik dėl viruso plėtros, bet ir dėl bendros vaikų sveikatos, geros savijautos. Lakiųjų organinių junginių koncentracijos gali sukelti nemalonius kvapus, nosies, akių ir gerklės dirginimą, galvos skausmą esant ir mažoms koncentracijoms. Sumontavus CO2 daviklius, stebima ir vertinama oro kokybė klasėje, nustatomos pageidaujamos reikšmės kiekvienam matuojamam elementui ir jų veikimo grafikai. Mokyklos atstovai, mokytojai supažindinami su daviklių naudojimo instrukcijomis ir jų priežiūra, naudojimu. ,,Įvertinus CO2 koncentracijas klasėse mokytojai apmokomi, kaip tinkamai vėdinti patalpas. Visa tai automatizuoja, o tai reiškia, palengvina oro kokybės priežiūros procesą. Labai svarbu, kad sveikatos bei valstybės atstovai vis daugiau apie tai kalba ir prisideda prie Covid prevencijos ugdymo įstaigose”, – kalbėjo G. Šilanskas.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI