JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Seimas po pateikimo pritarė praleistų pamokų pateisinimo tvarkos griežtinimui

Seimas po pateikimo pritarė praleistų pamokų pateisinimo tvarkos griežtinimui

Antradienį Seime po pateikimo pritarta Švietimo bei Mokslo ir studijų įstatymų pakeitimams, kuriais siekiama sugriežtinti moksleivių praleistų pamokų pateisinimo tvarką bei įkurti viešąją įstaigą „Mokausi Lietuvoje“, kuri centralizuotai vykdytų priėmimą į mokyklas. Už įstatymų pakeitimų projektus po pateikimo balsavo 96 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, 10 parlamentarų susilaikė.

„Pirmas pakeitimas – suteikti įgaliojimus švietimo, mokslo ir sporto ministrui tvirtinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašą, kuriame būtų reglamentuojamos bazinės mokyklos lankymo užtikrinimo nuostatos“, – įstatymų pakeitimų projektus Seime pristatė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

„Tai galėtų būti nuostata, kiek dienų ir kiek pamokų gali pateisinti tėvai, ką laikome pateisintomis pamokomis, kas šiuo metu yra neapibrėžta, ir kokiu algoritmu į pamokų lankymo pažeidimus reaguoja mokykla ir mokyklų vadovai, kada yra kreipiamasi į Vaikų gerovės komisiją, kada į vaiko teisių apsaugos tarnybą. Visi šie pasiūlymai, kurie bus ministro įsakyme, turės atgulti mokyklų tvarkose“, – pridūrė ji.

Taip pat pakeitimai numato pareigą mokyklai tą pačią dieną informuoti tėvus, globėjus ar rūpintojus apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką. Be to, pakeitimai nustato pareigą mokyklai informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinį skyrių apie atvejus, kai mokinio tėvai neužtikrina vaiko teisės mokytis iki 16 metų.

Pakeitimais norima nustatyti, kad priėmimą į švietimo programas, vykdomą centralizuotai, administruos viešoji įstaiga „Mokausi Lietuvoje“. Centralizuotą priėmimo į švietimo programas sistemą turėtų sudaryti priėmimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI