JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Savo vaikų neišlaikančius tėvus vejasi alimentų skolos

Savo vaikų neišlaikančius tėvus vejasi alimentų skolos

Nuo 2019 metų pradžios „Sodra“ paskyrė 1300 naujų vaiko išlaikymo išmokų, kurios mokamos, kai vienas iš tėvų vaiko išlaikymui nemoka dalies ar visų teismo priteistų lėšų (alimentų). Iš viso vaiko išlaikymo išmokas gauna apie 21 tūkst. vaikus auginančių tėvų ar globėjų.

Savo ruožtu „Sodra“, pernai perėmusi vaiko išlaikymo išmokų mokėjimą, iš alimentų nemokėjusių arba išmokas nepagrįstai gavusių tėvų pradėjo susigrąžinti iš valstybės lėšų išmokėtas išmokų sumas.

Nerimą kelia tai, kad vien per praėjusius metus nustatyta net 2500 permokų – kai išmokos vienam iš vaiko tėvų ar globėjų buvo mokamos, nors kitas iš vaiko tėvų tuo pačiu metu mokėjo visą ar dalį teismo priteistos išlaikymo sumos. Tokiu atveju išmokų gavėjas turi grąžinti permoką. „Sodra“ susigrąžino daugiau nei 300 tūkst. eurų šių permokų.

„Svarbu žinoti, kad vaiko išlaikymo išmoka nėra pašalpa. Kai vienas arba abu tėvai nemoka priteistų vaiko išlaikymo lėšų, valstybė tai daro už juos, tačiau šiuos pinigus privalo susigrąžinti iš skolininkų.

Jeigu teismo priteisti alimentai kas mėnesį mokami, vaiko išlaikymo išmokos negali būti skiriamos. Tai aiškiai pabrėžiama, kai vienas iš tėvų ar globėjas teikia prašymą išmokai gauti – jis įsipareigoja pranešti, jeigu skolininkas pradeda mokėti visą ar dalį priteisto išlaikymo“, – sako „Sodros“ Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vedėjas Rimantas Mitkevičius.

Per 2018 metus ir du pirmuosius šių metų mėnesius iš tėvų, vengusių išlaikyti savo vaikus, išieškota 3 mln. eurų. Be to, su 1200 tėvų, kurie skolingi apie 4,5 mln. eurų, sutarta, kad jie skolas padengs dalimis. Daugiau nei pusei skolininkų pritaikytos sankcijos – skolos išieškomos per antstolius, darbdavius ar iš socialinių išmokų. Iš viso per 10 metų 38 tūkst. skolininkų, nemokėjusių alimentų, liko skolingi apie 120 mln. eurų. „Sodra“ vaiko išlaikymo išmokų administravimą perėmė prieš metus, o aktyvių skolos išieškojimo veiksmų ėmėsi prieš pusmetį.

Jei susidarė skola arba permoka – geriau nedelsti

Daugelis iš 38 tūkst. esamų skolininkų patirtų mažiau nepatogumų, jei kreiptųsi į „Sodrą“ kuo anksčiau, o ne tada, kai skola pradedama išieškoti iš sąskaitų bankuose, per antstolius ar darbdavius.

Tai ypač svarbu, jeigu priteistas vaiko išlaikymo lėšas vienas iš tėvų mokėjo. Pateikus įrodymų (banko išrašą, grynųjų pinigų priėmimo–perdavimo ar pašto perlaidos kvitą ir pan.), kad skolininkas vykdė teismo nustatytą prievolę, skola perskaičiuojama arba panaikinama ir nustatoma išmokų permoka pareiškėjui.

Kad taip neatsitiktų, gaunantieji vaiko išlaikymo išmokas „Sodrai“ per 3 darbo dienas privalo pranešti apie skolininko sumokėtą visą vaiko išlaikymo lėšų sumą ar jų dalį. Taip pat prašoma pateikti mokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko išrašą, grynųjų pinigų priėmimo–perdavimo ar pašto perlaidos kvitą ir pan.).

Tą galima padaryti prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (prašymas GPS 20) arba atvykus į bet kurį „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.

Tuomet išmokos mokėjimas nutraukiamas arba mokamas priteistų išlaikymo lėšų ir skolininko kas mėnesį mokamos sumos skirtumas, o permoka nesikaupia.

Kam skiriama ir mokama vaiko išlaikymo išmoka

Dėl vaiko išlaikymo išmokos į „Sodrą“ gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų susitarimu gyvena vaikas, arba vaiko globėjas (rūpintojas), kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna viso ar gauna tik dalį teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo.

Prašymus dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo „Sodrai“ pateikti galima prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, bet kuriame „Sodros“ skyriuje ar siunčiant prašymą paštu. Dėl kiekvieno vaiko turi būti pateikiamas atskiras prašymas.

Svarbu žinoti, kad norint gauti išmoką tiek vaikas, tiek ir išmoką už vaiką gaunantis suaugusysis turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje. Išvykus ir deklaravus išvykimą, išmokų mokėjimas nutraukiamas. Išmokos mokamos tik į pareiškėjų (arba vaikų) asmenines sąskaitas Lietuvoje.

Išmokų dydis

Išmokos dydis priklauso nuo priteistos sumos, bet vienam vaikui per mėnesį išmoka negali būti didesnė negu 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio, galiojusio mėnesį, už kurį mokama išmoka (dabar – 68,40 eurų).

Kai vaikas gauna dalį nustatyto vaiko išlaikymo lėšų, skiriamas ir mokamas teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytos ir skolininko mokamos sumos skirtumas, bet ne daugiau kaip 68,40 eurų.

Išsamią informaciją apie vaiko išlaikymo išmokų skyrimą ir mokėjimą rasite „Sodros“ interneto svetainės skyriuje „Noriu gauti vaiko išlaikymo išmoką“

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI