JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kaip Tibeto išminčiai pataria auklėti vaikus

Kaip Tibeto išminčiai pataria auklėti vaikus

Apie rytietiškus vaikų auklėjimo principus sklando daug legendų. Sakoma, kad jiems tėvai nesako „Ne”. O kaip yra iš tiesų? Pasmalsaukime, koks yra tibetietiškas požiūris į vaikų auklėjimą.

Vaikas iki penkerių metų – „karalius“

Su vaiku iki penkerių metų reikia elgtis kaip su valdovu. Jam negalima drausti. Jeigu veikla, kurios imasi vaikas, yra jam pavojinga, reikia nukreipti jo dėmesį arba visa kūno kalba parodyti, kad jūs esate išsigandęs: pamatęs jūsų išpūstas akis, vaikas jus supras be žodžių. O dar geriau yra sukurti tokią aplinką, kurioje vaikas bus saugus. Šiuo laikotarpiu vaikas ugdo tokias savybes, kaip aktyvumas, žingeidumas, iniciatyvumas. Sukuldamas brangią vazą vaikas nežino, kiek šimtų ji jums kainavo, todėl jo nubaudimas už tokį poelgį yra beprasmiškas. Jis tai suprastų tik kaip suaugusiojo jėgos demonstravimą ir tai, jog stipresniajam reikia nusileisti. Ar to jūs norėtumėte?

Jeigu vaikas iki penkerių metų auklėjamas pernelyg griežtai, jam nieko neleidžiama, taip tėvai „nužudo” jo smalsumą, gyvenimo ir pažinimo džiaugsmą. Vaikas išmokomas nemąstant paklusti jėgai. Jis tampa savo gyvenimo vergu.

Vaikas nuo 5 iki 10 metų – “„vergas“

Su vaiku nuo penkerių iki dešimt metų reikia elgtis kaip su vergu, tai reiškia, jam reikia formuluoti užduotis, ir jis turi jas vykdyti. Už neįvykdytas užduotis iš anksto numatykite pasekmes, bet tik jokiu būdu nenaudokite smurto – nei fizinio, ne psichologinio. Šiuo laikotarpiu vaiko vystymuisi svarbus tampa intelektualumas. Vaikas mokosi prognozuoti aplinkinių reakciją į savo poelgius, mokosi užmegzti santykius su kitais. Šiuo laikotarpiu reikia vaikui sukurti aplinką, iš kurios jis nuolat galėtų pasisemti žinių.

Jeigu su tokio amžiaus vaiku elgiamasi pernelyg vaikiškai, perdėtai globėjiškai, jis užaugs infantiliu, bedvasiu ir tingiu žmogumi.

Vaikas nuo 10 iki 15 metų – toks, kaip ir jūs pats

Su tokio amžiaus vaiku reikia elgtis kaip lygiam su lygiu. Taip, tėvų gyvenimiškoji patirtis ir žinių kraitis yra didesni, tačiau bendrauti su vaiku reikia kaip su suaugusiuoju – gerbiant jo nuomonę, klausiant patarimo, atsižvelgiant į jo pasiūlymus. Jeigu turite kitokią nuomonę, negu vaikas, išsakykite ją, o ne pirškite kaip vienintelę ir neklystančią. Venkite tiesioginių draudimų, kurie dažniausiai prasideda dalelyte „ne-“.

Kartais vaikams augant, tėvai tebesielgia su jais kaip su kūdikiais. Jeigu su dešimtmečiu ir vyresniu taip elgsimės, jis užaugs savimi nepasitikinčiu, priklausomybių turinčiu žmogumi.

Jaunuolis nuo 15 metų

Su tokio amžiaus paaugliais reikia elgtis su pagarba. Žvelgiant į tokio amžiaus vaikus galima pamatyti ligšiolinio auklėjimo rezultatus.

5 posakiai, atspindintys rytietišką požiūrį į vaikų auklėjimą:

  • Kai vaikas išjuokiamas, jis mokosi būti drovus.
  • Kai vaikas gėdijamas, jis mokosi jaustis kaltu.
  • Kai vaikas yra suprantamas ir gerbiama jo nuomonė, jis mokosi būti kantrus.
  • Kai vaikas yra drąsinamas, jis jaučiasi saugus.
  • Kai su vaiku elgiamasi teisingai, jis mokosi pats būti teisingas.
author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI