JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Jungiant kelias vaikų popamokinio lavinimo įstaigas Kaune steigiama Scenos meno mokykla

Jungiant kelias vaikų popamokinio lavinimo įstaigas Kaune steigiama Scenos meno mokykla

Antradienį Kauno miesto tarybai pritarus (30 politikų balsavo už, 8 – prieš) priimtas sprendimas įsteigti M. Petrausko scenos meno mokyklą

Netrukus viena įstaiga sujungs Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmus, M. Petrausko muzikos bei Kauno choreografijos mokyklas. Ir naujas darinys, anot Savivakdybės atstovų, taps pirmąja šalyje integralia scenos meno mokykla, kur sąlyginai „po vienu stogu“ jungsis moksleivių gebėjimus ugdanti popamokinė veikla,– nuo muzikos, teatro ir šokio sintezės iki scenos technologijų.

Oficialus tokios mokyklos steigimo tikslas, kuriam pritarė ir profesionalių scenos meno įstaigų vadovai, – padėti mažiesiems kauniečiams įvairiapusiškai pažinti muziką, teatrą ir šokį bei atrasti jų tarpusavio sąsajas. Tikima, kad įstaigų kuriamos integralios popamokinės veiklos ne tik padidins programų patrauklumą, bet ir turiningai ugdys prigimtinius vaikų talentus, padės suvokti, ar vaikai nori savo ateitį susieti su profesionalia scena.

„Tėveliai dažnai turi įsivaizdavimą, kad jų mažamečiui tiktų šokėjo, muziko ar scenos artisto batai, tačiau taip tik susiaurinamas vaiko kūrybinis potencialas. Mūsų pareiga – įsiklausyti į jų individualius poreikius ir norus, leisti jiems klausti, smalsauti ir išbandyti skirtingų rūšių meną, kad atrastų tai, kas jiems tikrai įdomu. Tikiu, kad bendromis jėgomis sukursime tarpdisciplinines programas ir užauginsime laimingų bei kūrybingų vaikų kartą, turinčią kompleksiškas kompetencijas, pasitikinčią savo jėgomis ir drąsiai lipančią į didesnes scenas. Šiandien žengėme pirmąjį žingsnį to link“, – sakė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Eglė Andriuškienė.

Ji priminė, kad kuriamos scenos mokyklos idėja yra nauja tik Lietuvoje, tačiau plačiai prigijusi svetur. Geroji praktika rodo, kad integruotos scenos menų programos veikia skirtingais ugdymo lygmenimis, yra skirtos įvairaus amžiaus mokiniams ir padeda atsiskleisti jų įgimtiems talentams. Tikimasi, kad tai padeda vaikams aktyviau įsitraukti į kultūrinį gyvenimą ir plačiau pažinti giminingas meno sritis. 

Scenos meno mokykla kuriama jau veikiančių programų pagrindu, pasitelkiant Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų, Miko Petrausko muzikos bei Kauno choreografijos mokyklų žmogiškuosius išteklius ir kompetencijas. Būtent šių mokyklų personalas sudarys naujosios įstaigos administraciją ir ten veikiančius muzikos, šokio, teatro bei integruoto scenos meno skyrius. Kiekvienas jų turės aiškią savo funkciją – tęsti ir vykdyti jau egzistuojančias bei kurti naujas, tarpdiscipliniškumu pagrįstas, programas Kauno mokiniams.

Opozicinei konservatorių frakcijai vadovaujančios Kauno miesto savivaldybės tarybos narės Editos Gudišauskienės pastebėjimu, su sprendimu kurti Scenos meno mokyklą, paskubėta, nors „reorganizuojant jau turimas įstaigas, bus ir taupoma (vien vietoj kelių direktorių bus vienas), tačiau esmė ta, kad nėra pačios scenos meno mokyklos koncepcijos, nepateiktas modelis, nepasakyta, kokios problemos, kokių trūksta programų. Neaptarti ir kiti dalykai“.

Sprendimo projektą miesto politikams pristačiusios Švietimo skyriaus vedėjos Onos Gucevičienės nuomone, mokyklos steigimo tikslai yra nurodyti, jos modelis paremtas naujomis programomis, o „koncepciją kurs pačios bendruomenės, pasikviesdamos scenos menų profesionalus“.

Savivaldybės pranešime pabrėžiama, kad Scenos meno mokyklos modelis grindžiamas principu, kuris leis moksleiviams patiems rinktis ugdymo turinį pagal kiekvieno asmeninius interesus. Privalomos bus kertinės programų kryptys – šokis, muzika arba teatras. Jos susidės iš būtinųjų disciplinų ir rekomenduojamų. Pastarąsias auklėtiniai galės dėliotis patys iš pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Laisvas pasirinkimas leis patenkinti kiekvieno vaiko saviraiškos poreikius, praturtins jį įvairialypėmis patirtimis bei padės sustiprinti ir išplėsti teorinių žinių bei praktinių įgūdžių bagažą. Integruotos programos tinklelį, be šokio, teatro ar muzikavimo disciplinoms įprastų dalykų, papildys integralios veiklos: medijų ir vizualinis menas, garso ir šviesų technologijos, pramoginiai ir tarpdisciplininiai scenos meno, muzikos, šokio ir teatro elementai.

Tikimasi, kad idividualizuota neformalaus vaikų švietimo kryptis bus labiau atraktyvi ir padidins vaikų įsitraukimą į popamokinį užimtumą. Skirtingas meno veiklas išbandžiusiems mažiesiems kauniečiams taps lengviau apsispręsti, ar jie nori savo ateitį sieti su kultūros ir meno sfera. Naujoji koncepcija padės ir pedagogams atrasti itin gabius mokinius, kuriuos vertėtų kreipti į diferencijuotas muzikos, teatro ar choreografijos mokslų šakas, taip palydint profesionalų karjeros link. 

Pasak Kauno miesto savivaldybės atstovės Rasos Markauskaitės, šiuo metu iš beveik 4 tūkst. vaikų, baigusių pagrindinę 8 metų programą miesto muzikos, šokio, teatro ar dailės mokyklose, tik per 200 auklėtinių lieka išplėstinio ugdymo programose. Jos yra būtinos, siekiant palaikyti turimus įgūdžius, planuojant siekti karjeros meno srityje. 

Scenos meno kryptis steigiamai mokyklai pasirinkta neatsitiktinai. Apie tai tartasi ir su scenos autoritetais bei pedagogais. Naujosios mokyklos idėja pristatyta visų trijų mokyklų bendruomenėms, taip pat diskutuota su profesinėmis sąjungomis, mažamečių ir jaunimo edukatoriais, profesionalus ugdančiais akademikais bei būsimais darbdaviais – įvairių kultūros įstaigų vadovais. Jų teigimu, įvairiapusiškas vaikų meninių gebėjimų ugdymas, stiprinant tarpdisciplinines programas, yra būtinas veiksnys šiuolaikiškose popamokinėse veiklose. 

Mokyklos steigėjai tiki, kad į popamokinio ugdymo programas integruoti tarpdisciplininiai dalykai sukurs geresnes galimybes jaunuoliams įstoti ir sėkmingiau pabaigti universitetines menų programas VDU, KTU ar kitose šalies aukštosiose mokyklose. Stiprūs integralių menų pagrindai taip pat padės įsitvirtinti ir darbo rinkoje. Kūrybiškų, su skirtingomis disciplinomis susipažinusių jaunųjų talentų laukia Kauno miesto simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, Muzikinis, Kamerinis bei Dramos teatrai.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI