JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Ką gali padaryti tėvai

Ką gali padaryti tėvai, kad jų vaikas gautų geresnius pažymius

Vaiko pradėjimas eiti į mokyklą yra vienas iš reikšmingų iššūkių ne tik pačiam vaikui, kuriam reikia išmokti naujų elgesio taisyklių, laikytis naujų, jam dar nežinomų reikalavimų. Tai kartu iššūkis ir vaiko tėvams, kurie turi priimti faktą, kad vaikas tampa nebe taip prisirišęs prie tėvų, jo gyvenime atsiranda kiti reikšmingi suaugusieji, išmokti naujų, nebe tokių direktyvių elgesio su vaiku modelių.

Tyrimai atskleidė, kad, kai šeima ir mokykla bendradarbiauja tarpusavyje, padedant vaikams mokytis, vaikai pasiekia ne tik geresnių mokymosi rezultatų, bet jiems geriau sekasi ir tolimesniame gyvenime. Kaip, vaikui seksis mokykloje, priklausys nuo to, kiek šeima gebės:

-sukurti namų aplinką, kuri skatintų mokymąsi;

-išreikšti aukštus, bet realistinius lūkesčius vaiko pasiekimams,

-įsitraukti į savo vaiko ugdymą mokykloje ir bendruomenėje.

Trumpai aptarkime kiekvieną iš šių aspektų.

Kuriant mokymusi palankią aplinką namuose, didesnė nauda vaikui suteikta galimybė laisvai tyrinėti, tai, kas jį domina, nei griežto tvarkaraščio sudarymas. Namuose vaikai praleidžia didelę dalį savo laiko aktyviai žaisdami ir naudodami savo vaizduotę, kovodami, valgydami, stebėdami suaugusiuosius ir svajodami. Vaikai iš prigimties yra labai kūrybingi, aprūpinant vaiką tinkamomis priemonėmis, galima paskatinti jo kūrybiškumą. Tėvai skatins vaiką mokytis, jei namuose bus jo amžiui tinkamų žaidimų.

Svarbu, kad namuose būtų rami vieta, kur vaikas galėtų pabūti ir vienas. Kitas vaiko mokymąsi skatinantis veiksnys yra dėmesio vaikui suteikimas. Kai vaikas pasakoja apie tai, ką išmoko mokykloje, pamatė gatvėje ar perskaitė žurnale, kas jį sudomino, tėvai turėtų domėtis ir stengtis pasirūpinti, kad namuose jis galėtų šį interesą patenkinti. Suaugusiųjų kūrybiškumo pavyzdys taip pat suteiks vaikui drąsos reikšti savąjį.

Šeimoje yra daug erdvės, kur suaugusieji gali išreikšti savo kūrybiškumą: piešimas kartu su vaiku, šventinių dekoracijų gaminimas, maisto gaminimas kartu, tėvų įsitraukimas į tokias jų mėgstamas veiklas, kaip rankdarbiai, meistrystė – tai veiklos, kurios parodys vaikui, kaip smagu būti kūrybišku. Tačiau visų svarbiausia, nekritikuoti vaiko, jei jis neišreiškė susidomėjimo tomis galimybėmis, kurias tėvai suteikė jam namuose, bet suteikti pakankamai pasirinkimo, kad vaikas galėtų laisvai reikšti savo interesus.

Reikšdami lūkesčius vaiko mokymosi rezultatams, tėvai turėtų įvertinti savo vaiko asmenybę ir suprasti vaiko vystymosi stadiją. Neverta lyginti jį su vyresniais vaikais arba knygomis, kuriose parašyta, ką vaikas turi daryti. Kiekvienas vaikas yra skirtingas ir yra svarbu suprasti, ko gali tikėtis būtent iš šio vaiko, koks jo temperamentas, kokie gebėjimai, interesai ir pan. Kita vertus, žinojimas, koks elgesys yra būdingas skirtingo amžiaus vaikams, suteikia informacijos tėvams ir sumažina įtampą, o lūkesčius padaro realistiškesnius.

Tyrimų, atliktų šeimos įsitraukimo į vaikų ugdymą rezultatai atskleidė, kad vidutiniškai mokiniai, kurių tėvai daugiau domisi vaiku ir jo mokslais, pasiekė aukštesnius mokymosi rezultatus nei tie, kurių rūpinosi mažiau ar visai nesirūpino. Šeimos gali įvairiai įsitraukti į vaikų ugdymosi procesą: padėti pamokų ruošoje, dalyvauti mokyklos renginiuose, bendrauti su mokytojais, ar tarpusavyje su kitų mokinių tėvais.

Apibendrinant galima teigti, kad kaip vaikui seksis mokykloje, didele dalimi priklauso nuo tėvų. Vis tik kiekvienas vaikas yra savitas, unikalus ir nedidelės nesėkmės mokykloje nebūtinai reiškia, kad kažką neteisingai padarė tėvai. Juk kiekvienas vaikas turi mokytis iš savų klaidų.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI