JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Vaikų dienos centrams – 8

Vaikų dienos centrams – 8,5 mln. eurų

Lietuvos savivaldybes pasiekė vaikų dienos centrams skirtas 200 tūkst. eurų didesnis finansavimas, nei pernai. Beveik visoje šalyje (58 savivaldybėse) veikiantiems 508 vaikų dienos centrams, teikiantiems akredituotas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, paskirstyta 8,5 mln. eurų, kai 2023 m. buvo paskirstyta ir panaudota 8,3 mln. eurų.

„Teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą 2024 m. buvo suteikta dar 42 vaikų dienos centrams, 41 vaikų dienos centre buvo padidintas vietų skaičius. Tai reiškia, kad dar daugiau mūsų šalies vaikų, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio nesulaukia savo šeimose, gauna kokybiškas paslaugas vaikų dienos centruose“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Pasak ministrės M. Navickienės, daugiau lėšų gauna tie vaikų dienos centrai, kuriuos lanko daugiau vaikų. Yra svarbu, kad dienos centrai veiklą vykdytų nepertraukiamai ir teiktų tas paslaugas, kurių vaikui reikia šiandien: ugdytų socialinius įgūdžius, padėtų spręsti šeimoje iškilusias problemas, teiktų psichologinę pagalbą ar kitas individualias socialines paslaugas.

Iš valstybės biudžeto finansuojami tie vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą. Tai užtikrina stabilią vaikų dienos centrų veiklą visus metus. Teisė teikti tokią paslaugą suteikiama 3 metams. Nuo 2024 m. liepos 1 d., įsigaliojus Socialinių paslaugų įstatymo pataisoms, ši teisė bus suteikiama neterminuotai.

Kiek skiriama nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrams?

Kiekvienai socialinių paslaugų įstaigai, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir kurios duomenys įvesti į SPIS ir kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, metams skiriama po 18 300 eurų, kurioje yra nuo 16 iki 25 vietų, – po 19 100 eurų, kurioje yra nuo 26 iki 35 vietų, – po 20 100 eurų, kurioje yra nuo 36 iki 45 vietų, – po 21 100 eurų, kurioje yra 46 vietos ir daugiau, – po 22 100 eurų.

Kiek skiriama biudžetinių įstaigų vaikų dienos centrams?

Kiekvienai socialinių paslaugų įstaigai, kuriai suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir kurios duomenys įvesti į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) ir kurios teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, kurioje yra nuo 10 iki 15 vietų, metams skiriama po 7 600 eurų, kurioje yra nuo 16 iki 25 vietų, – po 7 900 eurų, kurioje yra nuo 26 iki 35 vietų, – po 8 300 eurų, kurioje yra nuo 36 iki 45 vietų, – po 8 800 eurų, kurioje yra 46 vietos ir daugiau, – po 9 300 eurų.

Kiek skiriama vieno vaiko priežiūrai?

Kiekvieno vaiko su negalia ar vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, dienos socialinės priežiūros paslaugoms finansuoti 2024 m. skiriama ne mažesnė nei 1,5 bazinės socialinės išmokos (BSI) (82,50 euro) dydžio suma per mėnesį, kitiems vaikams – ne mažesnė nei 0,7 BSI (38,50 euro) dydžio suma per mėnesį.

2024 m. 9 savivaldybės (Klaipėdos m., Klaipėdos r., Marijampolės, Vilniaus m., Elektrėnų, Druskininkų ir kt.) kiekvienam vaikui su negalia ir (ar) vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių skiria daugiau nei nustatyta minimali skirtina savivaldybės biudžeto lėšų suma. 33 savivaldybės (Klaipėdos m., Klaipėdos r., Ukmergės r., Telšių r., Rietavo, Panevėžio m. ir kt.) didesnę nei nustatyta finansuotina savivaldybės biudžeto lėšų suma šįmet skiria ir kitų vaikų dienos socialinei priežiūrai finansuoti.

Valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos išlaidoms, susijusioms su akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimu ir teikimu, finansuoti (išskyrus išlaidas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti).

Vaikų dienos centrams – nepertraukiamas finansavimas

Vaikų dienos centrai, kurie teikia akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą, gauna nepertraukiamą finansavimą, todėl gali drąsiau planuoti tiek savo veiklą, tiek darbuotojų poreikį. Finansavimas skiriamas kasmet.

Nustatyti reikalavimai akredituotai paslaugai teikti užtikrina vienodą kokybę visuose šalyje veikiančiuose vaikų dienos centruose. Pavyzdžiui, kiekviename vaikų dienos centre su vaikais dirba bent vienas išsilavinimo kriterijus atitinkantis socialinis darbuotojas, centro darbuotojams sudaryta galimybė tobulinti kvalifikaciją. Vaikų dienos centre turi būti ne mažiau nei dvi patalpos, kuriose vaikams būtų teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Vaikų dienos centrų veikla ypatingai svarbi tiems vaikams, kurie tinkamos priežiūros, rūpesčio, dėmesio negauna savo šeimose. Čia ugdomi kasdieniai vaikų gyvenimo įgūdžiai: mokoma higienos, sveikos gyvensenos, lavinami socialiniai, bendravimo įgūdžiai, organizuojama psichologinė pagalba, užimtumas. Vaikai su darbuotojais kalbasi apie savo sunkumus, išgyvenimus, mokomi pažinti save, spręsti problemas. Čia gauna šilto maisto, turiningai praleidžia laisvalaikį, jiems padedama ruošti namų darbus, vaikų dienos centrai veikia ir vasaromis – organizuoja įvairias stovyklas ar kitas veiklas.

Kiekvienu atveju atsižvelgiama, kokių paslaugų vaikui ir jo šeimai reikia labiausiai, pavyzdžiui, padedama spręsti šeimoje iškilusias problemas, rūpinamasi vaiko teisių apsauga, organizuojama psichologinė pagalba, teikiamos kitos individualios socialinės paslaugos.

Vaikų dienos centrai buvo pirmieji, kurie pradėjo teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas. Nuo 2022 metų visos socialinės priežiūros paslaugos (iš viso 14 paslaugų) teikiamos tik akredituotos, jos finansuojamos iš savivaldybių ir valstybės biudžetų.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI