JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Kodėl svarbu lavinti įvairias vaiko raidos sritis

Kodėl svarbu lavinti įvairias vaiko raidos sritis

Tėvai, auginantys negalią turinčius vaikučius, susiduria su daugybe įvairaus pobūdžio gydymo ir ugdymo problemų. Priklausomai nuo to, koks vaiko negalios pobūdis, tėvai atitinkamai renkasi vienos srities specialisto pagalbą.

Tačiau pasirodo, kad nekalbančiam vaikučiui reikalingas ne tik logopedas, bet ir kineziterapeutas, ergoterapeutas, meno terapeutas ir kt. Kaip tai susiję ir kokią pagalbą reiktų rinktis vaikams su specialiaisiais poreikiais, pasakoja centro „Avevituspsichologė Ingrida Ilekytė.

Kodėl pravartu rinktis kompleksinę pagalbą neįgaliems, spec. poreikių turintiems vaikams?

Itin dažnai susiduriame su situacija, kada tėvai ateina į pirminę konsultaciją, sakydami „mūsų vaikas nekalba, jam reikia logopedo pagalbos”. Plėtojant konsultaciją, specialistai pateikia su kalba, atrodo, visai nesusijusius klausimus. Jie klausia apie vaiko ankstyvąją raidą, jo smulkiąją ir stambiąją motoriką, tėvų – vaiko santykius, elgesio ypatumus bei emocinę būklę ir kt.

Toks klausimų srautas tėvams kelia sąmyšį, kadangi jie kreipėsi tik dėl kalbos! Šioje vietoje tėvai sužino, jog kalba iš tiesų nėra pavienis, atskiras darinys. Visos mažo žmogučio funkcijos yra tarpusavyje glaudžiai susiję.

Tuo remiantis, daugelis reabilitacijos centrų į gydymą integruoja nemažai įvairių sričių specialistų. Jie padeda lavinti skirtingas vaiko raidos sritis: stambiąją motoriką (kineziterapeutas), smulkiąją motoriką, savarankiškumą, pojūčius (ergoterapeutas), pažintinius gebėjimus ir kalbos raišką (logoterapeutas), emocinio pasaulio pažinimą, suvokimą ir atskleidimą (menų terapeutas), parengia optimalią ugdymo programą ir ją taiko (spec. pedagogas), teikia visai šeimai psichologinę pagalbą (psichologas).

Tai vadinama kompleksine pagalba, kai specialistai parenka kompleksą paslaugų, apimančių visas vaiko raidos sritis. Šie specialistai ir jų taikomos veiklos yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir kartu papildo viena kitą. Susibūrę į komandą, jie teikia maksimalią pagalbą tiek vaikui, tiek šeimos nariams. Jie konsultuoja tėvus įvairiais aspektais, kadangi stebi vaiką skirtingose aplinkose ir veiklose.

Kam reikalinga kineziterapija, jei vaikas tik nekalba

Neretai girdžiu besidžiaugiančias mamas, jog jų vaikas pradėjo lipti laiptais ir kartu pradėjo kalbėti. Ir kodėl gi taip atsitinka? O gi todėl, jog viso kūno raumenų funkcionavimas yra tiesiogiai susijęs su kalbos raiška. Pavyzdžiui, esant žemesniam (ar net žemam) viso kūno raumenų tonusui, liežuvio ir kitų artikuliacijos raumenų įtampa taip pat yra kur kas žemesnė. Tai sąlygoja garsų, dvigarsių ir, žinoma, pačių žodelių tarimą bei tarimo kokybę.

Šiuo atveju reikalinga ne tik burnos raumenų mankšta ar masažai, bet ir viso kūno raumenų stiprinimas. Štai kodėl šalia logopedo paslaugų neretai yra rekomenduotinas kineziterapeutas. Šis specialistas per aktyvias mankštas gerina bendrą raumenų tonusą, stiprina raumenyną.

Šalia logopedo ir kineziterapeuto svarbų vaidmenį atlieka spec. pedagogas. Jis parenka vaikui optimalią ugdymo programą ir ją vykdo. Minėti specialistai tarpusavyje dalinasi informacija apie stebėtą vaiko elgesį. Pagal tai yra struktūruojamos veiklos, aplinka yra paskirstoma į atitinkamas ugdymo zonas.

Be abejonės, kalbai vystytis yra svarbi ir smulkioji motorika, rankos – akies koordinacija. Šioje srityje į pagalbą atskuba ergoterapeutas.

Lavinti smulkiąją motoriką yra būtina dėl to, kad tai skatina ne tik motorinio centro veiklą, bet ir kalbines galimybes. Kartu su vaiku specialistas atlieka specialias užduotis nerangių, grubių, nekoordinuotų judesių gerinimui. Tokios užduotys padeda sukaupti ir išlaikyti dėmesį, lavina atmintį, pažintinius gebėjimus. Taip pat ergoterapeutas taiko jutiminę stimuliaciją, moko savarankiškumo įgūdžių. Tarp specialistų vyksta nuolatinė tarpusavio komunikacija, atidžiai stebimas vaiko įgūdžių progresas, koreguojama ugdymo programa.

Menų terapija – langas į vaiko vidinį pasaulį

Vaiko emocinė savijauta yra neatsiejama vaiko bendros raidos dalis. Kai kurie tėvai vaiko emocinę būklę laiko nereikšminga. „Šitas emocijas vaikas išaugs, man reikia, kad vaikas pradėtų kalbėti” – girdžiu savo konsultacijose. Bet vaikas piešiant, muzikuojant, vaidinant, šokant kaip tik ir prabyla! Pavyzdžiui, per muziką vaikas lavina ritmo pajautimą, girdimąjį suvokimą ir dėmesį, kuris ir reikalingas kalbos vystymuisi.

Per daineles vaikas labiau motyvuotas mėgdžioti garsažodžius, juos rimuoti, kojytėmis ištrepsėti. Kiek vyresni vaikai, naudodami lėlę kaip įrankį, pasakoja netikėčiausias istorijas, nors kitose aplinkose to nedaro. Teigiamos emocijos vedinas, vaikas mokosi greičiau, tai jį labiau motyvuoja veikti. Mažylis taip įsitraukia į terapinį procesą, kad spontaniškai pradeda skleisti garsus, niūniuoti, išreiškia poreikį, parodo spalvas ir pan.

Šalia to, meno terapijų metu vaikai mokosi suvokti save ir savo kylančias emocijas. Būgnais išreiškia pyktį, džiaugsmą nupiešia skaistų kaip saulė, su lėle vaidina liūdesio ir baimės situacijas. Terapijose vyksta dalinis (arba visuminis) emocinių poreikių patenkinimas. Pamažu mažo vaiko asmenybė auga ir skleidžiasi, parodydama savo gražiausią formą.

Bendradarbiaujant psichologui, vaiko tėvams yra teikiama psichoedukacija, t.y. tėvai yra supažindinami su vaiko atitinkamų sunkumų pobūdžiu, ugdymo ir auklėjimo gairėmis. Pagal poreikį psichologas įvertina vaiko raidą ar intelektualinius gebėjimus. Didžiausias dėmesys skiriamas mamos – vaiko santykiui užmegzti ir plėtoti, kadangi mamos (tėvai) jaučia daug kontraversiškų jausmų savo neįgalaus vaiko atžvilgiu. Mokomasi priimti ir pamilti savo vaiką su visomis galiomis ir negaliomis.

Didžiausias visos specialistų komandos uždavinys yra stebėti vaiką iš visų galimų raidos perspektyvų. Holistinis požiūris leidžia pamatyti bei atskleisti vaiko asmenybę ir per galias ugdyti negalias. Tokios bendros specialistų ir tėvų pastangos leidžia pasiekti maksimalių rezultatų vaiko ugdyme.

**

Socialinės raidos ir reabilitacijos centras „Avevitus” – tai pelno nesiekiantis daugiafunkcinis raidos ir terapijų centras neįgaliems, specialiųjų poreikių vaikams. Čia vaikams teikiamos kompleksinės raidos specialistų paslaugos, vaikai mokomi pažinti ir valdyti negalią, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, gerinamas jų smulkiosios motorikos, kognityvinės ir fizinės raidos formavimasis, vaikai įgyja teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi.

Centre specialiųjų poreikių vaikams atliekamas vaiko raidos ir intelektinių gebėjimų įvertinimas, su jais dirba logopedas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, vaikų masažistas, psichologas, specialusis pedagogas, muzikos ir šokio-judesio terapeutas, dailės ir teatro terapeutas. Kviečiame šeimas š.m. gegužės 8 d. į atvirų durų dieną arčiau susipažinti su centro veikla ir siūlomomis paslaugomis.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI