JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Svarbiausi faktai apie vaiko priežiūros atostogas ir išmokas

Svarbiausi faktai apie vaiko priežiūros atostogas ir išmokas

1. Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką turi vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Taigi dar iki vaiko gimimo reiktų apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidaujama gauti išmoką. Apie savo sprendimą iš anksto reiktų informuoti darbdavį.

2. Gimus dviem ir daugiau kūdikių, vaiko priežiūros atostogų išeiti ir vaiko priežiūros išmokas už atskirus vaikus gauti gali abu tėvai.

3. Parašyti prašymą darbdaviui suteikti vaiko priežiūros atostogas reikia ne vėliau kaip 14 dienų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos. Jos gali trukti, iki vaikui sukaks treji metai. Tuo laikotarpiu darbdavys įsipareigoja išsaugoti Jūsų darbo vietą ir pasiūlyti ją Jums sugrįžus iš atostogų.

4. Vaiko priežiūros išmoka gali būti mokama, iki vaikui sukaks metai arba dveji. Teikiant prašymą dėl vaiko priežiūros išmokos paskyrimo reikia nurodyti, kiek laiko norėsite ją gauti.

5. Kreipkitės į „Sodrą“ dėl vaiko priežiūros išmokos mokėjimo tada, kai darbdavys suteikia vaiko priežiūros atostogas. Prašymą dėl šios išmokos skyrimo „Sodrai“ galima pateikti internetu, paštu arba atvykus į skyrių.

6. Pasirinkus gauti išmoką, iki vaikui sueis vieni metai, mokama 77,58 proc. kompensuojamojo uždarbio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

7. Pasirinkus gauti išmoką, iki vaikui sueis dveji metai, nuo nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogų pabaigos iki vaikui sueis vieni metai mokama 54,31 proc., vėliau, iki vaikui sueis dveji metai, – 31,03 proc. kompensuojamojo uždarbio.

8. Jei apsisprendžiama gauti išmoką, iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais išmoką gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų, tačiau dėl to „Sodros“ mokama išmoka nebus mažinama. Pirmaisiais vaiko gyvenimo metais tokia galimybė nenumatyta.

9. Vaiko priežiūros išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos. Lietuvos statistikos departamentas kas ketvirtį skelbia vidutinį mėnesinį darbo užmokestį šalies ūkyje. Remiantis šiuo dydžiu nustatomi minimalūs ir maksimalūs išmokos dydžiai. Daugiau rasite čia.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI